Acedemy

AcademyKids U10-U12

AcademyKids er klubbens højest rangerede hold i segmentet U10-U12

Holdene er tilknyttet klubbens børneafdeling, med alt hvad det indebærer i forhold til klubbens prædikat som Børneklub i DBU-regi. Det vil være hér, at de spillere som kan og vil mere, inden for trygge rammer, introduceres for, hvad det vil sige at være en del af BK Frem Academy og alt hvad det indebærer med hensyn til træningsparathed, forberedelse og refleksion m.m.

Holdene tilknyttes klubbens børneudviklingstræner samt talentchefen.

AcademyYoungsters U13-U15

Qua vores ene stjerne i DBU’s ungdomslicens, er klubbens højest rangerede hold, i segmentet U13-U15, sikret deltagelse i Liga 3​ hos DBU. Derfor er det også en naturlig udvikling, at vi, i stigende grad, forventer os mere af vores spillere og trænere på disse hold, da de bærer prædikatet BK Frem AcademyYoungsters.

Hér har vi en forventning om, at alle spillere er træningsparate, når de møder ind til ​træning, bevidste om og målrettet arbejder aktivt med deres individuelle udviklingsplan og derudover forstår fællesskabets betydning i et krævende læringsmiljø. 

Træningen tilrettelægges ud fra klubbens Curriculum og træningsøvelserne fra “Vejen Frem”.

Holdene tilknyttes klubbens ungdomsudviklingstræner samt talentchefen.​

AcademyYouth U17-U19

Segmentet er en fortsættelse af AcademyYoungsters, men for vores U17 og U19 spillere, og er ligeledes bestående af klubbens højest rangerede hold på disse årgange.

Ambitionen og forventningen er af disse hold skal spille i Øst 1 rækkerne i hver sæson. Spillerne forberedes ​på at være klar til det krævende miljø på Boldklubbens Frems 1. hold og de dygtigste spillere vil først og fremmest blive afprøvet og vejet i  forhold til at teste deres parathed op imod klubbens U23 hold og dernæst ultimativt klubbens 1. hold, godt vejledt af vores transitionstræner.

Holdene knyttes direkte til talentchefen samt klubbens transitionstræner.​

Søg om optagelse på BK Frem Academy