Historikken Hjælpefonden

Tegning af stole- og stolpereklamer for 2023


Så er det tid til fornyelse af stole- og stolpereklamer for 2023

Med din støtte til Hjælpefonden hjælper du blandet andet Ungdomsafdelingens rejseaktiviteter. Udover det arbejder fonden med at kunne forbedre de sociale klubfaciliteter indendørs samt støtte til arrangementer, der fremmer klublivet.

I 2021/22 har fonden støttet ompolstring af stole i Caféen, ungdomsafdeling med nyt VEO kamera, Grillafslutning for 2021 og 22, opstart U-16, ture for U-11, U-13, U-14, U-17 og U-19. Herudover har vi støttet nålefest 2020, 21 og 22 samt tilskud til World Cup 70+.

Nytegning for 2023 sker ved at indbetale 300 kr. pr. stol/stolpe enten via Mobile Pay nummer 419254 eller netbank til fondens konto i Nordea bank: 2191 7562404559. Husk at skrive navn på indbetaler både ved Mobile Pay og netbank-indbetaling.

Betal venligst senest 1. april 2023

Administrator: Poul Smith.

Det formodes, at de fleste nuværende vil fortsætte.

Vi siger velkommen til Heidi og Marcus, Bjarne P. Nielsen, Jakob Malermester og Roofconsult.

Der er imidlertid flere ledige stolpe- og stolereklamer. Så er du interesseret, kan du kontakte Poul Smith på mail: poulwsmith@gmail.com.

Ønsker du ændringer til nuværende tekster, skal du selv betale for ændringen. Priser oplyses for forlangende.

VI TAKKER ALLE FOR STØTTEN

Poul Smith Administrato

Tegning af stole- og stolpereklamer for 2022

Så er det tid til fornyelse af stole- og stolpereklamer for 2022

Med din støtte til fonden hjælper du blandet andet Ungdomsafdelingens rejseaktiviteter. Udover der arbejder Hjælpefonden med at kunne forbedre de sociale klubfaciliteter indendørs samt støtte til arrangementer der fremmer klublivet.

I 2020/21 har fonden støttet Ungdomsafdelingen med en DBU Klubrådgiver, grillafslutning for Fodboldskolen, og lidt til træningslejre, mindre end tidligere på grund af Corona. Herudover har fonden støttet Cricketafdelingen i forbindelse med en brandskade og udsmykning i Cafeen.

Som følge af en inkarneret FREM fans dødsfald er der tilgået Hjælpefonden over 20.000 kr. her ultimo 2021/primo 2022. Det har familien ønsket i stedet for blomster til bisættelsen. Vi er meget beæret over denne store gave og takker familien mange gang.

Nytegning for 2022 sker ved at indbetale 300 kr. pr. stol/stolpe enten via Mobil Pay 419254 eller netbank til fondens konto i Nordea bank:  2191 7562404559. Husk at skrive navn på indbetaler både ved Mobil Pay og Netbank indbetaling.

Betal venligst senest 31. marts 2022.

Det formodes at de fleste nuværende vil fortsætte, men der har i løbet af det seneste år været stor afgang af både stole- og stolpe reklamer.

Vi siger dog velkommen til JunkBusters ApS, Niels Sørensen (Niller), Mikael Overgaard (Overgaard), Peter Mathiesen (Mathisen og Fleischer), Jimmy Due og Poul Smith (GrønFREMtid).

Der er flere ledige stolpereklamer, og hvis der bliver afgange på stole reklamer vil der blive mulighed for andre at komme til. Så er du interesseret kan du kontakte Thorkild Andersen på Mail: totte@mail.tele.dk

Ønsker du ændringer til nuværende tekster skal du selv betale for ændringen. Priser oplyses for forlangende.

VI TAKKER ALLE FOR STØTTEN

Thorkild Andersen Administrator

Tegning af stole- og stolpereklamer for 2021

På grund af sygdom er fornyelsen af årets stole- og stolpereklamer først nu klar til fornyelsen.

Med støtte til fonden hjælper du blandt andet ungdomsafdelingens rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs, samt for at støtte arrangementer for de frivillige ledere i klubben.

Realiserede planer 2019-20: Støtte til ungdomsafdelingen, blandt andet til rejseaktivitet samt støtte til guldnålefest og afslutningsfest for frivillige ledere med mere.

Nytegning for året 2021 sker ved at indbetale Kr. 300,- pr. stol/stolpe, enten via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via Mobile Pay 419254 (husk at skrive navn på indbetaler)

Seneste dato for betaling er 31. marts 2021

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste, for yderligere stole/stolper, skal du kontakte adm. Preben Steen Nielsen på e mail: prebensteennielsen75@gmail.com eller telefon: 2323 3787

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stole/stolpe reklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På forhånd tak for støtten.

Med venlig hilsen

Preben Steen Nielsen

Tegning af stole- og stolpereklamer for 2020

Fornyelsen af årets stole- og stolpereklamer er i gang, i alt 100 stole og 45 stolper er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs, samt for at støtte arrangementer for de frivillige ledere i klubben.

Realiserede planer 2019: Støtte til ungdomsrejser samt støtte til nålefest og afslutningsfest for frivillige ledere.

Nytegning for året 2020 sker ved at indbetale Kr. 300,- pr. stol/stolpe, enten via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via Mobile Pay 419254.

Prisen er, efter at være uændret i mange år, sat op til kr. 300,- så vi kan imødekomme det stigende behov.

Seneste dato for betaling er 31. januar 2020

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste, for yderligere stole/stolper, skal du kontakte adm. Preben Steen Nielsen på email: psn@dalgashave.dk eller telefon: 2323 3787

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stole/stolpe reklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På forhånd tak for støtten.

Med venlig hilsen

Preben Steen Nielsen

  1. januar 2020

Nyhedsbrev, den 14 januar 2019

Fornyelsen af årets stole- og stolpereklamer er i gang, i alt 100 stole og 45 stolper er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Det er mig en glæde at meddele at Preben Steen Nielsen fra starten af dette år overtager nytegning og fornyelser af fondens stole- og stolpereklamer.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs, samt for at støtte arrangementer for de frivillige ledere i klubben.

Realiserede planer 2018: Støtte til ungdomsrejser samt støtte til nålefest og afslutningsfest for frivillige ledere.

Nytegning for året 2019 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stol/stolpe, enten kontant til kontoret eller via Netbank

Netbank:
Nordea
Reg. nr.: 2191
Kontonr.: 7562 404 559.
MobilePay:  419254. (MobilePay kan først bruges fra 25.1.2019).

Seneste dato for betaling er 31. Januar 2019.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste, for yderligere stole/stolper, skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stole/stolpe reklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” klikke dig ind på ”stolereklamer” og ”stolpereklamer” for at kontrollere dit nuværende reklameskilt.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger/Preben Steen Nielsen – ADM

14. januar 2019

Nyhedsbrev, den 2. januar 2019

 
Det er mig en glæde at meddele at Preben Steen Nielsen fra starten af dette år overtager nytegning og fornyelser af fondens stole- og stolpereklamer.
 
Fornyelse for 2019 vil starte den 14. januar med sidste friste for betaling eller bekræftelse den 31. januar 2019. Alle der har registreret et telefonnummer eller en mailadresse vil blive kontaktet snarest.
 
Da vi har flere på venteliste er det vigtigt med en tilbagemelding fra Jer. 
 
Med venlig hilsen
John     

Nyhedsbrev, den 25. maj 2018

 
Kære stole- og stolpesponsorer,

Som i sikkert har eller læst om her den seneste uge, har virksomheder og foreninger haft travlt med at opfylde kravene i den nye databeskyttelseslov.

Dette gælder også Hjælpefonden som idag har et register der indeholder almindelige personoplysninger som:

Navn, Mailadresse, Tlf.nr., Årstal for første sponsorat, Sidste dato for indbetaling og beløb samt teksten på dit sponsorskilt.

Da vi alene bruger informationerne til at fornye jeres stole- og stolpeskilte, til eventuelle ændringer i teksten på skiltene og som dokumentation for fondens årsregnskab ifm. de beløb i støtter med, regner jeg ikke med at I skulle ønske ændringer i vort register.

Vi deler ikke registeret med Boldklubben FREM eller andre af klubbens tilknyttede foreninger. Vi deler heller ikke registeret med andre interessenter uden for klubben.

 

Vi bevarer data 1 år fra udløb af sponsorat, derefter slettes vore informationer.

Har i spørgsmål er i velkomne til at ringe eller til at skrive.

Med venlig hilsen
og god sommer til Jer alle
Pbv.
Boldklubben FREMs Hjælpefond
John Chr. Kassinger – ADM 

Tegning af stole- og Stolpereklamer for 2018.

 
Nu starter fornyelsen af stole- og stolpereklamer for perioden 1.1.18 – 31.12.18, i alt 99 stole- og 42 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.
 
Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det, arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti, hal, café og det store klublokale. Lederarrangementer samt nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.
 
Realiserede planer i 2017: Støtte til ungdomsrejser, fodboldskole, afslutningsfest for ledere og frivillige samt støtte til årets nålefest. 
 
Nytegning for perioden 2018 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. skilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 31. januar 2018. 
De første fornyelser er allerede indbetalt. 
 

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Ønsker du at tegne en stol eller en stolpereklame skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.
 
Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stol eller stolpe, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.
 
På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.
 
Med venlig hilsen
John Chr. Kassinger – ADM

Tegning af stolereklamer for 2017.

Nu starter fornyelsen af stolereklamer for perioden 1.1.17– 31.12.17, i alt 100 stolereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som efter sidste års indsats primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti og hall.  Diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2016: Støtte til ungdomsrejser, fodboldskole, samt fornyelser og forbedringer i det store klublokale og i cafeen.

Nytegning for perioden 2017 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stoleskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilPay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 28. februar 2017. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange (vi forventer 2-3) som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

Nyhedsbrev 6. september 2016 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond    

Tegning af stolpereklamer for 2016/17.

Nu starter fornyelsen af stolpereklamer for perioden 1.7.16 – 30.6.17, i alt 38 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Realiserede planer 2015/16: Støtte til ungdomsrejser, projekt ”Ansigtsløft” i det store klublokale, udvikling af videopræsentation af klubben og årets store ledersamling.

Forventede planer:

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til rejseaktiviteter og stævner hvor klubben kan markere sig positivt.

Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere bedre skiltning inde og ude, samt med fortsat forbedring af vore klubhusfaciliteter –  Projekt ”Ansigtsløft” Fase 2 og 3.

Diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også gerne støtte i året der kommer.

Nytegning for perioden 2016/17 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stolpeskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 30. september 2016. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Angående nytegning af  stolpereklamer, skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolpereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolpereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

Nyhedsbrev 15. Januar 2016 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond

Tegning af stolereklamer for 2016.

Nu starter fornyelsen af stolereklamer for perioden 1.1.16 – 31.12.16, i alt 100 stolereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere ”Operation Ansigtsløft” som primært drejer sig om forskønnelse af indgangsparti, hal, café og det store klublokale. Forældreforening og diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2015: Støtte til ungdomsrejser, materialeindkøb, fodboldskole, lederfest for frivillige samt indkøb til ny infotavle ved indgangspartiet.

Nytegning for perioden 2016 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stoleskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 15. februar 2016. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

Nyhedsbrev 4. september 2015 fra Boldklubben FREMs Hjælpefond   

Tegning af stolpereklamer for 2015/16.

Nu starter fornyelsen af stolpereklamer for perioden 1.7.15 – 30.6.16, i alt 44 stolpereklamer er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne finansiere bedre skiltning inde og ude, samt med overvejelser om at forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs. Forældreforening og diverse lederarrangementer, nålefest mv. vil fonden også støtte i året der kommer.

Realiserede planer 2014/15: Støtte til ungdomsrejser, materialeindkøb (bolde mv) samt anlæg af ny multibane.

Nytegning for perioden 2015/16 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stolpeskilt, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay til Tlf. 2085 5556. Seneste dato for betaling er 30. september 2015. De første fornyelser er allerede indbetalt.

Det formodes at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange som åbner op for at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dkeller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stolpereklame, hvor du dog skal være opmærksom på at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” i toppen klikke dig ind på ”stolpereklamer” og kontrollere om alt er som det skal være.

Med venlig hilsen

John Chr. Kassinger – ADM

 

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk