Formænd gennem tiderne

År:Navn:Periode:
1886 – 1887Julius Heilbuth30. august – 21. oktober 1887
1887 – 1888Hr. Clemmensentil 12. april 1888
1888 – 1889Hr. Hansen-Chandruptil 11. oktober 1889
1889 – 1890Viggo Bangtil 14. april 1890
1890 – 1890Marius Olsentil 17. juli 1890
1890 – 1891Viggo Bangtil 21. april 1891
1891 – 1891Holger Unmarktil 10. oktober 1891
1891 – 1894Carl Johansen 
1894 – 1896H. Hovgaardtil 9. oktober 1896
1896 – 1900Julius Andersentil 22. september 1900
1900 – 1901August Møller Sørensentil 14. september 1901
1901 – 1918Julius Andersentil 28. november 1918
1918 – 1923Alex Henningsen 
1923 – 1939Julius Andersentil 16. januar 1939
1939 – 1943Aage Jensentil 1. marts 1943
1943 – 1949Bernhard Langvoldtil 7. marts 1949
1949 – 1965Vilhelm Skousentil 15. februar 1965
1965 – 1982Svend Petersentil 30. november 1982
1982 – 1989Preben Christiansentil 28. november 1989
1989 – 1993Ib Henriksentil 30. november 1993
1993 – 1994Jan Kikkenborgtil 13. oktober 1994
1994 – 1999Niels Buchtil 21. januar 1999
1999Finn Bøjetil 9. marts 1999
1999Filip Westtil 20. april 1999
1999 – 2008Jim Vosstil 29. januar 2008
2008 – 2011Steen Ryborgtil 27. september 2011
2011 – 2017Claus Mohrhagentil 25. september 2017
2017 –Per Jakobsenfra 25. september 2017

15. januar 2019/Steen Meisner Bjerre