Introduktion

Kommende Events

Hjælpefondens formål

er at støtte udviklingen i Boldklubben FREMs amatørafdeling

Fondens Historie

Kort fortalt har fonden eksisteret siden 1970 på oplæg fra J.V. Nielsen-Røgkammer.  Baggrunden var, at et par førsteholdspillere var kommet slemt til skade. De kunne ikke passe deres arbejde og der var ingen forsikringsordning.

På det tidspunkt var fonden uden kapitalindskud, men ved forskellige tiltag har fonden igennem årene opsamlet midler og forrentet dem gunstigt. Da man samtidigt har ført en meget restriktiv støttepolitik har det ført med sig at fonden inden finanskrisen bankede på døren (primo 2008) var tæt på en egenkapital omkring en million kroner.

I årene 2004 – 2019 har man løbende justeret støttepolitiken og i alt udbetalt mere end Kr. 9 00.000,- til forskellige støtteformål fra uddannelse af ungdomsledere til ungdomsrejser, forbedring af klubhuslokaler samt til anlæg af multibane foran klubhuset.

I starten administrerede ”Røjkammer” selv fonden, men i 1985 tog Ole  ”Jyde” Christiansen over som administrator af fonden. Han har på meget fin vis forvaltet fondens midler helt frem til Boldklubben FREMs generalforsamlingen i september 2011, hvor han overdrog til ny administrator.

Fondens bundne indskudskapital er ifølge seneste årsregnskab (2018/19) på i alt Kr. 711.607,- og egenkapitalen i alt på Kr. 1.099.888,-.

Hvad kan du gøre for hjælpefonden?

Indskudskapital kan skabes ved at:

1. Tegne en eller flere stolereklamer/stolpereklamer
2. Købe udbudt kunst eller bøger mv.
3. Donere et støttebeløb som sponsor
4. Begunstige fonden på din livsforsikring
5. Indsætte fonden i dit testamente som arving