Med støtte fra DIF og DGI’s genstartspulje kan Boldklubben FREM nu sætte gang i Flere Børn I Fællesskabet BK FREM.

Boldklubben FREM i Valby/Sydhavnen har fået 10.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s genstartspulje. Med bevillingen kan klubbens ungdom se frem til at komme i gang med projektet.

Martin E. Jensen ser især frem til at klubben nu kan tilbyde minibolde til de næste 80 medlemmer fra U5-U10:

Boldklubben FREM vil skabe en lettere og hurtigere overgang fra ikke-foreningsaktiv til aktiv. Det ønsker vi at gøre ved at være mere synlige på Valby- og Sydhavnsområdets lokale pladser samt tilbyde tilflyttere og i særdeleshed foreningsuvante børn en god og let opstart i det lokale foreningsliv. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 4-9 år med forskellig etnicitet, hvilket vi allerede har solidt kendskab til. Det har givet os kendskab til tydelige udfordringer for en god foreningsopstart. Disse udfordringer vil vi forsøge at adressere gennem midlerne fra Genstartspuljen kombineret med andre indsatser i klubben. Vi vil i Boldklubben FREM investere frivillig- og trænerressourcer til at reklamere tydeligere og øge kendskabet til vores brede aktivitetstilbud i klubben.

I Boldklubben FREM glæder Ungdomsformanden sig til at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

Gang i foreningslivet efter corona-nedlukning

Boldklubben FREM har modtaget bevillingen på 10.000 kr. fra DIF og DGI’s genstartspulje, der er oprettet på baggrund af corona-nedlukningen af idræts- og foreningslivet. Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. 

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Om DIF og DGI’s genstartspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Kontakt:

Boldklubben FREM
Martin E. Jensen

Mej@bkfrem.dk

Puljeadministration:

Telefon (mandag – fredag kl. 10-14): 43262473

Email: foreningspulje@dif.dk

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk