NR. Opgave Beskrivelse Forventet tidsforbrug Arbejde ude/hjemme Besat/ledig Reference
1 Senior Ansvarlig Ansvar for afdelingen lukkede hold, 3.Senior og 2. Senior Ca. 2-4 timer om ugen Begge dele Ledig Bestyrelsen/Kasseren
2 Åben Skole Koordinator Koordinere aftaler med skoler, banetider og trænere. Lave budget og aftale forhold med skolerne Ca. 2-4 timer om ugen Begge dele Ledig Bestyrelsen/Formanden
3 Foundraising Finde de found-egnede projekter, identificere de rette fonde og puljer Ca. 1 time om ugen Hjemme Ledig Formand/Ungdomsansvarlig
4 Nyhedsbrev Opsamle historie og sende det ud til klubbens medlemmer Ca. 1 time om ugen Begge dele Ledig Bestyrelsen
5 Pokal overrækkelse Planlægge den årlige “pokalfest” i samarbejde med forældre foreningen (indkøb, gravering og koordinering med trænerne) Ca. 10 timer i alt 1 gang om året Begge dele Ledig Ungdomsansvarlig
6 Festudvalg Planlægge sommerafslutning, opstartsfest og juletræsfest Ca. 7 timer 3 gange om året Begge dele Ledig Forældreforeningen
7 SOME ansvarlig Stå for opslag på sociale medier Ca. 2 timer om ugen Hjemme Ledig Ungdomsansvarlig/Webmaster
8 Fotograf Tage billeder af trænere leder og ungdomskampe/træninger Ca 1. time om ugen Ude Preben Webmaster/Ungdomsansvarlig
9 Video Stå for at filme træninger og kampe til sociale medier Ca. 1-2 timer om ugen Ude Ledig Webmaster/Ungdomsansvarlig
10 Social udvalg Stå for sociale ting for ungdomsafdelingen som skaber sammenhold og venskaber på tværs af årgange Ca. 4 timer 3 gange om året Ude Ledig Forældre foreningen
11 Sponsor Opsøge og henvende sig til virksomheder som kunne være interesseret i at støtte klubben Ca. 1 time om ugen Ude ledig Ungdomsansvarlig/Formanden
12 Åben hus Stå for åben træning 2 gange om året, planlægge med trænere Ca. 3 timer 2 gange om året Begge dele Ledig Ungdomsansvarlig/Børneansvarlig
13 Tøj ansvarlig Have ansvaret for alt tøj og materialer til ungdomsafdelingen 2-4 timer om ugen Begge dele Flemming ØB Bestyrelsen/Kasseren
14 Forældreforening Klubbens forældreforening hjælpe med at rekrutere ny til gruppen Ca. 1 time om måneden Begge dele ledig Forældre foreningen
15 Børnedag Planlægning af vores børnedag en gang årligt i Maj måned 15 timer om året Hjemme Ledig Forældre foreningen/Ungdomsansvarlig
16 Stadion Frivillig til stadion Ca. 3 timer hver gang der er hjemmekamp Ude Ledig Formanden
17 Klubhus Ansvar for klubhus står pænt og præsentabelt Ca. 1 time om ugen Ude Ledig Formanden
18 Covid-19 Ansvarlig Stå for at få opdateret procedurer og følge op på DGI og DBU´s protokol Ca. 1 gang om måneden Hjemme Ledig Formanden/Ungdomsansvarlig