Dagsorden
1.       Valg af dirigent
2.       Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.       Godkendelse af det reviderede regnskab
4.       Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
5.       Fastsættelse af kontingent
6.       Godkendelse af budget
7.       Eventuelle forslag
8.      Valg af bestyrelse i henhold til § 8
9.       Valg af suppleanter i henhold til § 8
10.   Valg af revisorer i henhold til § 12
11.    Eventuelt
Velkomst
Steen Ryborg bød velkommen og håbede på en god generalforsamling.

Inden starten på selve generalforsamlingen mindedes de medlemmer, som desværre ikke er blandt os længere.

Helge Nyrup Larsen, døde i december 2010, 69 år gammel. Helge blev indmeldt den 4. februar 1970.

Ole Stender døde i slutningen af januar 71 år gammel. Ole deltog på torsdagsholdet.

Tage Flemming Olsen, døde den 24. februar 2011. Har spillet på mange af klubbens hold.

Bent Kock døde i februar 2011, 74 år gammel. Bent var en yderst talentfuld målmand, der dog var så uheldig, at stå i skyggen af legendariske Per Henriksen. Bent debuterede på 1. holdet den 13. november 1955 og spillede den sidste kamp den 2. oktober 1960, hvor vi tabte 3-10 til KB. Efter denne kamp smed han fodboldhandskerne og skiftede til håndbold, hvor han kom på landsholdet. Bent fik 40 kampe på 1. holdet.Han blev medlem af Frem igen i 1986.

Leif Nielsen døde i april 2011 68 år gammel. Leif var ikke medlem ved sin død. Leif spillede 202 kampe på 1. holdet og scorede 98 mål. Han var med til at vinde 2. division i 1963. Vandt sølv i 1966 og bronze i 1968 og 1971.

Randi Christiansen døde den 2. maj 2011 efter længere tids sygdom. Randi blev kun 50 år. Hun blev medlem i 1999. Randi var Johnnys kone – og mor til Danny og Casper, som hun fulgte tæt gennem deres ungdomstid i klubben. 
Knud Preben Hecht, der netop fyldte 85 år 23. februar i år er desværre afgået ved døden, idet han sov stille ind 8. juni i år. Han blev meldt ind i Frem første gang den 23. februar 1936 på hans 10 års fødselsdag. I ynglinge tiden blev han desværre uvenner med nogle af lederne. Derfor spillede han ikke siden på nogle af Frems hold, men han kunne ikke drømme om at melde sig ind i nogen anden klub, og derfor var han passivt medlem af Frem, frem til sin død for nylig. Så han levede op til mottoet: “En gang Fremmer, altid Fremmer.”
Erling Duelund, døde den 25. juli 2011. Erling var altid en livsglad person, som var meget afholdt, selv i hans sidste dage bevarede han både sit gode humør og troen på, at han igen ville komme godt igennem sin sygdom. Erling har haft forskellige holdleder opgaver i Frem. Hans sidste job var som holdleder for damerne.
Købmand Knud Peter Laursen, døde den 28. august 2011, 84 år gammel. Knud var i mange år leder af Bingo afdelingen i Engholmens selskabslokaler. Knud var et positivt menneske og i høj grad et værdsat medlem af Frem.
Ragna Johansen, døde den 21. september 2011, 92 år gammel. Ragna blev indmeldt i 1985. Hun har haft sin gang i klubben siden 1948, hvor hun har fulgt sine 3 sønner og senere børne- og oldebørn. Har været frivillig hjælper alle gange Frem har afholdt Danmark Open. Hun har fået 25 års nålen.
Der afholdtes efterfølgende 1 minuts stilhed.
Svend Petersens Ærespokal blev i 2010/11 uddelt til Brian Juul.
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Thorkild Andersen (TA).
TA blev valgt til dirigent uden modkandidater.
TA takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. I alt 82 stemmeberettigede medlemmer.
Michael Bak (MB) blev valgt til referent.
Pkt. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Steen Ryborg aflagde herefter formandens beretning:
Det år der nu er gået har både haft positive sider og negative sider.
Jeg vil først berette om de negative sider og deres betydning for FREM
Antal medlemmer:
Her må jeg konstatere, at vi er blevet betydelig færre medlemmer i klubben det sidste år. Det er der flere forhold, som er årsag til.
1.        Vores lokaler. De lever ikke op til de krav medlemmer stiller i dag.
2.        Er vi ikke dygtige nok til at fastholde medlemmerne?
3.        Administrativt er der ikke blevet fulgt op på udmeldelser, hvilket har medført, at vi på en gang kunne slette 134 medlemmer.
4.        Værtshus lignende tilstande, når børn og forældre kommer til træning.
Medlemstilbagegangen er selvfølgelig en meget kedelig tendens, som det er vigtigt, at der kommer stor fokus på i de kommende år.
Angående punkt 1, vores lokaler så er vi så småt på vej. Ombygningen af omklædningsrummene er ved at være færdige. Personligt synes jeg, vi har fået flotte og indbydende omklædningsrum. Det er dejligt vi nu kan byde både gæster og medlemmer velkommen til pæne og funktionelle omklædningsrum. P.t. er vi ikke helt færdige. Vi mangler stadig redskabsskur og udendørs støvlevask. Seniorrummet forventes det, at Københavns ejendomme vil sørge for – bl.a. nye brusere.
Angående punkt 2, at vi ikke er dygtige nok til at fastholde vore medlemmer. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med punkt 1, de fysiske forhold. På den anden side skal vi også kunne tilbyde vore medlemmer gode og dygtige trænere, så medlemmerne føler glæde og forventninger til at blive udfordret ved de ugentlige træninger. Personligt så synes jeg vi har gode trænere, som er både dygtige og engagerede overfor deres opgaver. Dygtige trænere skal også have en fornuftig betaling for deres arbejde. Til den kommende sæson hæves beløbet til vore breddetrænere. Personligt så ser jeg gerne en yderligere hævelse af beløbet til vore breddetrænere de kommende år.
Angående punkt 3, så har vores administration ikke haft styr på vores medlemskartotek. Det har som sagt betydet, at vi på en gang måtte slette i alt 134 medlemmer. Angående denne del, så er det klart tilkendegivet overfor den ansvarlige, at det skal gøres bedre fremover.
Angående punkt 4, som jeg beskriver som værtshus lignende tilstande (blev også nævnt på generalforsamlingen for et år siden). Det er et meget ømtåleligt problem. Jeg ser selvfølgelig gerne, at alle medlemmer skal have lov til, at benytte vores lokaler. Dog kan det under ingen omstændigheder accepteres, at der sidder højrøstede fulde mennesker i vores klublokaler, når ungdommen kommer til træning, og når der afholdes fodboldskole. Vi har på den konto mistet et helt hold årgang 04, hvor deres begrundelse var, at der var værtshuslignende tilstande.
Det skal være sådan, at både børn og forældre kan sidde i ro og fred og nyde en kop kaffe eller lignende, mens deres børn træner. Jeg forventer, at dette respekteres fremover.
Spørgsmålet fra jer vil så være: Hvad har klubben så gjort for at øge medlemstallet? Der har bl.a. været afholdt åbent hus dag for ungdomsspillere. Vi har haft pigeraketten på besøg. Disse arrangementer gav desværre ikke mange medlemmer, men det er noget vi skal fortsætte med.
Dameafdelingen lukket:
Det er med beklagelse, at vi har måttet lukke dameafdelingen. Der er blevet forsøgt mange tiltag, for at sikre afdelingens overlevelse bl.a. et samarbejde med Politiets fodboldafdeling om at lave et fælleshold og køre fællestræning. Det lykkedes desværre ikke, hvorfor dameafdelingen nu er nedlagt.
B-licens:
Klubben fik i år ikke DBU´s B-licens til talentudvikling. Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at DBU i år har skåret ned på antallet af licensklubber.
DBU´s begrundelse for ikke at tildele Boldklubben Frem B-licens var, at vi havde et hul i antal og kvalitet for spillere der skulle spille U-17 i den kommende sæson. Dette hul regnede vi med, at vi kunne lukke ved at få tilgang af U-17 spillere fra KIES. DBU kunne desværre ikke bruge denne begrundelse.
DBU ville gerne have givet os et wildcard til U-19 divisionen, men netop dette år havde DBU fjernet muligheden for at tildele wildcard til U-19 divisionen. Wildcard var derimod stadig muligt i U-17 divisionen.
Fra klubbens side synes vi ellers, at vi havde optimeret omkring vores licens. Bl.a. ved at ansætte en træner på fuld tid og en fysisk træner, der var uddannet på universitetet.
Den manglende tildeling af B-licens betød desværre også en stor afgang af vore talenter, da vi ikke kunne tilbyde, at de kom til at spille på et højt niveau.
I bestyrelsen gjorde vi os tanker om det fortsat kunne betale sig, at arbejde med talentudvikling? For hvorfor skal vi bruge mange økonomiske midler på at udvikle talenter, som andre klubber får glæde af? Bestyrelsen besluttede, at vi fortsat vil give talentudviklingen en chance. I den forbindelse ansatte vi fra den 1. juli Ole Mørk som talentchef, med den opgave, at få sat struktur på vores fortsatte talentudvikling.
Nyeste skud på stammen fra DBU er, at der nu kommer en T-licens for U-13 til U-15 fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2013. Frem vil ansøge om denne licens. Der er også mange krav der skal opfyldes for at få T-licens. Dem mener vi godt, at vi er i stand til at opfylde. Der er nogle udfordringer med at have et vist antal spillere i de forskellige årgange, som vi skal have vores fokus på. DBU giver et årligt tilskud på kr. 50.000 til klubber der får T-licens.
Positive ting:
Glædeligt var det, at vores 1. hold efter blot en enkelt sæson i Københavnsserien rykkede op Danmarksserien. Hele ‘set up’et’ omkring vore hjemmekampe har fungeret fortrinligt. Indtjeningen ved hjemmekampene har været væsentlig højere, end der var budgetteret med. Grunden var, at der meget glædeligt kom flere tilskuere end vi regnede med. Baggrunden for det skal også tilskrives de flotte resultater 1. holdet leverede.
Støtten fra vore sponsorer er vi meget taknemlige for. Det er sponsorudvalget, der ved et stort stykke arbejde har sørget for, at vi har holdt fast i vore mange trofaste sponsorer, samt skaffet en del nye sponsorer. Bl.a. ved at lave et meget enkelt sponsorkoncept, hvor det klart er beskrevet, hvad sponsoren får for sit sponsorat.
Glædeligt var det, at Carlsberg gik ind og støtte os som hovedsponsor. Det var et meget vigtigt signal der blev sendt, at Carlsberg gik ind og støttede Boldklubben Frem i en tid, hvor det så knap så godt ud for vores klub.
Jubilæet:
Klubbens 125 års jubilæum var en meget positiv oplevelse. Jubilæumsudvalget havde gennem 3/4 år lavet et fantastisk flot stykke arbejde omkring hele arrangementet ved klubbens jubilæum. Her tænker jeg tilbage på en meget velbesøgt reception på selve fødselsdagen den 17. juli og ikke mindst den flotte jubilæumsfest med en helt fantastisk underholdning. Tusind tak for et rigtig flot og vel gennemført jubilæum.
Jubilæumsbogen blev rigtig godt modtaget. Personligt så synes jeg at det er en rigtig god og anderledes jubilæumsbog der er lavet.
Økonomien for jubilæet er et lille plus.
Tusind tak til alle som har bidraget på den ene eller anden måde, for et rigtig flot og vel gennemført 125 års jubilæum.
Sportslige resultater:
1. holdet vandt meget suverænt Københavnsserien og sikrede sig dermed oprykning til Danmarksserien. Et flot og dygtigt stykke arbejde af trænere, spillere og alle andre omkring holdet.
2. holdet sikrede sig en sikker midterplacering i serie 1. I serie 1 spilles der i efteråret om ikke at rykke ud, og i foråret spilles der om 1 oprykningsplads og igen om at undgå nedrykning.
Dameholdet sluttede sidst i DS og rykkede ned i KS.
U-19 holdet blev nr. 6 i 3. division
På ungdomssiden leverede U-17 nogle flotte resultater ved at vinde 1. division suverænt og vandt tillige også pokalturneringen. Desværre er der kun et par spillere tilbage fra truppen på grund af, at vi ikke fik B-licens.
U-15 blev nr. 8 i mesterrækken.
U-14 blev nr. 3 i række 1
U-13 blev nr. 1 i mesterrækken. Holdet vandt i august måned Audi-cup arrangeret af KB. Holdet spiller på lørdag for kamp mod Sct. Pauli fra Hamborg
Cricket:
Holdet sluttede på en flot 2. plads i 2. division Øst. Det gav retten til at spille om oprykning til 1. division. Oprykningskampen blev spillet mod Glostrup. Det blev en meget spændende kamp, hvor Frem kun skulle hente 2 point. Det lykkedes desværre ikke, da Frem´s gærdespillere blev for ivrige for at indløse de 2 point. Det betød, at en markspiller kastede bolden direkte i gærdet, hvorved løbet var kørt. Så Frem spiller også i 2 division næste år.
Diverse:
Hvad sker der i Valby Idrætspark.
Frem, Fremad Valby og KIES, samt anlægsudvalget for Valby Idrætspark har presset meget på i bl.a. det politiske system over forholdene i Valby Idrætspark, samt omkring nye byggerier, som kan være med til at højne standarden for området.
Problemet nu er, at embedsmændene kommer med nye tegninger over hvilke områder der kan sælges fra til erhvervsbyggeri, som de så forelægger anlægsudvalget, som så bruger tid på at pille disse planer fra hinanden.
Ved et møde med Pia Allerslev og Mads Kamp blev det foreslået, at der blev nedsat en arbejdsgruppe fra Kultur- og Fritid, Økonomiforvaltning, Bolig og Byggeri og repræsentanter fra Anlægsudvalget og på den måde arbejdede sammen om at nå frem til et resultat, som kunne forelægges politikkerne. Det vil spare meget tid for mange mennesker.
”Problembarnet” er Club Danmark hallen. Fonden, som har stået for driften af hallen, har efter hallens kollaps i december ikke længere midler til at drive hallen. Forsikringsselskabet vil ikke dække skaden, da de siger det er en konstruktionsfejl. Københavns Kommune er nu gået ind i sagen. Spørgsmålet er, om hallen skal rives ned, eller om hallen skal laves om, så den kan bruges hele året. Der er på budgettet afsat 100 millioner til dette. (ved ikke om det blev vedtaget, da BR godkendte budgettet?)
Jeg kan her overfor forsamlingen oplyse, at DBU meget gerne vil flytte til Valby med nogle af deres aktiviteter. DBU København vil gerne have administration i Valby Idrætspark.
Idrætspolitik i København:
Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet udkast til en fælles Kultur- og Fritidspolitik, som efter en høringsperiode, som slutter den 26. september, forventes forelagt udvalget i revideret form ultimo oktober måned.
Preben Steen Nielsen, Niels Buch og Karsten Madsen (Frem gruppen) har på bestyrelsens vegne taget handsken op, da man er uenige i udkastet og ikke mindst hvem der er høringsberettiget.
Det var rygtes, at BK Frem gruppen ikke var tilfreds – og i den anledning blev de inviteret til møde med Pia Allerslev og Mads Kamp. På mødet gjorde gruppen sin holdning klar over for borgmesteren.
Frem gruppen er meget forundret over, at breddeidrætten og idrætsområdet som helhed næsten ikke er omtalt i oplægget og den omtale, der er i oplægget, er behæftet med misforståelser og fejlvurderinger, som kan vanskeliggøre den fælles ide om, at København skal kunne tilbyde ”kunst, kultur og idrætstilbud af høj kvalitet”.
Frem gruppen opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget til at søge godkendelse i BR for at tilvejebringe en kortlægning af idrætsklubbernes situation (medlemstal, udvikling, aldersprofil, integrationsindsats m.v.) som supplement til den foreslåede idrætsplan og som et brugbart redskab til at styrke klubberne og det arbejde tusindvis af frivillige udfører.
Ændring i organisationen:
Bestyrelsen har besluttet, at der skal ansættes en forretningsfører på fuld tid. Forretningsføreren skal stå for den daglige ledelse af klubben.
Ansættelsen af en forretningsfører vil aflaste bestyrelsen for meget i den daglige drift af klubben og i fremtiden give kontinuitet i den daglige administration og ledelse af klubben.
Denne beslutning medfører, at den nuværende kontorstilling er blevet opsagt.
Fremtiden:
Personligt så synes jeg der er ved at ”grøde” i klubben. Ja, vi er medlemsmæssigt nede i en bølgedal, men med de trænere og holdledere – og især de mange unge trænere – der nu er i klubben, så er vi ved at komme på rette spor. Ombygningen af omklædningsrummene betyder, at vore faciliteter har fået et løft. Næste skridt må være, at vi igen får sat fokus på enten til- og ombygning af klubhuset eller et nyt klubhus (kunne være sammen med andre?)
Alle her i salen ved, at jeg ikke genopstiller som formand. Begrundelsen er meget kort, at jeg ikke kan finde tiden til at varetage jobbet som formand for Boldklubben Frem, samtidig med at jeg har et krævende job som inspektør på Grønjordskollegiet.
Jeg vil meget gerne fortsat stille mine kompetencer til rådighed for Frem. Jeg er kommet med et forslag, som jeg vil lade den nye bestyrelse tage stilling til.
Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg vil også takke Niels Buch for din tid i bestyrelsen.
Min beretning er nu til debat. Jeg ser frem en god og konstruktiv debat.
Efterfølgende debat:
Jan Helmark – Vil gerne høre, hvem forretningsføreren skal være, og hvad er grundlaget for afskedigelsen af kontormedarbejderen. Hvorfor stoppede Niels Buch?
Johnny Hansen– Grundløs bemærkning om ikke udmeldte medlemmer, da han ikke kan udmelde medlemmer, som er i kontingentrestance.
Frank Nielsen – Hvorfor er årgang 2004 væk og hvorhen? Er det fair og Frems ånd at fyre en kontormand umiddelbart inden generalforsamlingen.
Torben Dehli – Undrer sig, at kontormedarbejderen opsiges, når der kommer en ny bestyrelse. Steen har kommet med et nyt forslag – hvad er det?
Cecil – Angående at det ligner et værtshus. Det er malplaceret og synes det er ude i hampen, for hvor mange skal så sendes hjem lørdag ved hjemmekamp.
Steen Ryborg – Ingen navn på forretningsføreren på nuværende tidspunkt. Stillingen skal opslås. Detaljer i personsager debatteres ikke på generalforsamlingen.  Årgang 2004 meldte sig ud, fordi de ikke kunne holde ud at være her. Vi har opsagt kontormedarbejderen, fordi bestyrelsen har taget en beslutning herom og ønsker en ansættelse af en forretningsfører. Forslag til bestyrelsen bør drøftes af den nye bestyrelse, før det drøftes på generalforsamlingen. Vedrørende Fodboldskolen har Steen fået refereret, at der er personer, som har opført sig ubehageligt over for børnene.
Christian Antonsen – Torsdagsholdet satte sig umiddelbart ved siden af banen, hvor der blev drukket øl og snaps. Medlemmerne af torsdagsholdet blev bedt om at vende tilbage til sommerhuset.
Ib Henriksen – Er det kun den ene torsdag der var problemer med torsdagsholdet eller er det et generelt problem? Ingen væsentlige aktiviteter i løbet af ugen, når der er så meget druk og aktivitet om lørdagen. Hvis det er hver dag og det er ubehageligt, så skal det selvfølgelig ændres?
Jørgen Damgaard – Går ud fra at ansættelsen af en forretningsfører kommer under eventuelt?
Frank Nielsen – Hvorfor fortæller du ikke, hvad du har tilbudt den nye bestyrelse? Hvad går det ud på?
Steen – Primært ja, det sker ikke hver torsdag, men det sker ofte. Man bør trække ind i det tilstødende lokale. Vurderer, at det er en anden situation når supporterne er på besøg. Forretningsfører er et forslag og skal ikke på generalforsamlingen. Steen ønsker ikke at svare på, hvad han foreslår den nye bestyrelse.
Ole Mørk – Vi vælter os ikke i kvalificerede personer. Kan stå 200% inde for Steen. Vi har ikke den luksus at tillade os at være kritiske for at Steen stiller sig til rådighed. Vi skal holde på de personer, som bl.a. har trådt til i en periode, hvor det har været svært.
Michael Larsen – Vedrørende talentudvikling. Steen og Ole har haft mange interessante samtaler. Kan I løfte sløret?
Per Johansen – Hvad er det der mangler, for at vi kommer tilbage i de forskellige divisioner?
Ole Mørk – Gennemgik de mange tanker, som der på nuværende er tænkt for at få ændret udviklingen. Af mange årsager har vi haft problemer med 1. hold og afledte problemer med de yngre talenthold. I dag handler det om licens mv. som bestemt af DBU. Vi skal ikke se på os selv som ofre. Vi skal tage fat i fundamentet og begynde forfra. Vi har et stort talentpotentiale, og det skal vi udnytte fremadrettet. Vi skal fokusere på dygtige trænere og tilbyde god uddannelse og sparring. Vi skal have trænere, som ikke er ”hold-trænere” men i stedet ”klub-trænere”.
Vi kan altid bruge penge. Hvis vi ikke er i de bedste rækker, skal vi finde noget andet at tilbyde (rejser, udenlandske turneringer m.v.). Åbent-hus arrangementer m.v.
Formandens beretning blev vedtaget med flertal (3 imod og 5 hverken for eller imod)
Pkt. 3 Godkendelse af det reviderede regnskab
Thomas Thestrup gennemgik detaljeret det reviderede regnskab.
Robert – Hvad med Nicki Bille salget?
Ivan – Budgettet for Lilleput- og miniputafdelingen er 74.000, men bruger alene 24.000. Hvorfor bruges ikke det, som budgetteres.
Thomas Thestrup henviste til afdelingslederen, der har ansvaret for budgettet.
Torben Dehli – Hvad dækker beløb vedrørende senior og hvordan fordeles dette? Når man spørger får man ikke svar. Leasingforpligtelser – har man undersøgt hvad det vil koste at købe?
Henrik Knudsen – Junior og drenge – hvorfor så stort beløb i budgettet?
John Kassinger – Generel kommentar. Der er realiseret et meget flot resultat. Når man ser på resultatet, så skal man se på de øvrige cigarkasser, som udgør udlodningsmidlerne. Tidligere over DKK 800.000 i opsparede udlodningsmidler – nu alene DKK 400.000 tilbage. Vi har brugt disse penge. 2. cigarkasse har bidraget med 75.000 som også indgår i regnskabet (Hjælpefonden). For klubben alene (uden cigarkasser) udgør resultatet et underskud på ca. DKK 80.000 – sidste år ville det været underskud på ca. DKK 300.000. På trods af store øgede indtægter er det uheldigt, at vi anvender af egenkapitalen set over en længere periode.
Thomas Thestrup – Pengene fra Nicki Bille er ikke kommet i land endnu. Vi har undersøgt, hvad det vil koste at købe i stedet for at lease og vurderede, at det valgte er bedste for klubben. Vi overvejer at ændre specifikationen af seniorafdelingen fremadrettet. Store dele af drenge/junior dækkes af udlodningsmidler.
Regnskabet blev godkendt (4 hverken for eller imod).
Pkt. 4 Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
Regnskabet blev gennemgået af Ole Jyde.
Ole Jyde takker af og vi skal godkende den nye administrator. Ole foreslog John Kassinger som ny administrator.
Regnskabet blev vedtaget (1 stemme hverken for eller imod).
John Kassinger blev godkendt som ny administrator uden afstemning.
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger blev gennemgået. Baggrunden for kontingentstigningen er et fald i medlemstallet.
Lassen – hvorledes i forhold til andre klubber?
Per Johansen – Hvorfor gøre det dyrere for aktive, når vi har medlemstilbagegang?
Torben Dehli / Kassinger m.fl. – Vil det være en idé at lægge en større stigning på passive medlemmer?
Thomas Thestrup – Vi er fortsat billigere i forhold til andre klubber.
Johnny Hansen– Vi ligger lavt på ungdomshold. Hvis vi lægger mere på senior, foreslås en ny gruppe for studerende?
Niels Buch – Der står i vedtægterne, hvilke kontingentgrupper der er nu, og der skal være et konkret forslag til generalforsamlingen, hvis nye medlemsgrupper skal vedtages. BK Frem ligger lavere end omegnsklubberne – det kan indikere lavere kvalitet. Vil anbefale forslaget fra bestyrelsen godkendes.
Bestyrelsen ændrede kontingentsatser for passive medlemmer til DKK 500 på baggrund af en generel indstilling fra generelforsamlingen.
·         Afstemning om podestigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 24 for og 33 imod.
·         Afstemning om mikrostigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 17 for og 36 imod.
·         Afstemning om junior og ynglinge stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 24 for og 26 imod.
·         Ungsenior og lukkede hold + seniorer over 60 år stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev vedtaget med 50 for og 1 imod.
·         Senior stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev vedtaget med 54 for og 2 imod.
·          Der blev ikke foretaget afstemning om stigning med DKK 30 for passive medlemmer.
·         Passive medlemmer stigning til DKK 500. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer imod.
Pkt. 6 Godkendelse af budget
Thomas Thestrup gennemgik detaljeret budget for 2011, som viste et forventet underskud på DKK 118 t.kr. samt et forventet forbrug af hensatte udlodningsmidler på DKK t.kr 175.
Stina Jensen – Hvilke omkostninger er afholdt vedrørende frivillige hjælpere på stadion?
John Kassinger – Hvorfor så højt stadionsalg sidste år, når vi i år budgetterer så lavt? Kommentar: Henstilling til den nye bestyrelse om at lave et aggressivt budget.
Michael Bak – Budgettet udtrykker de realistiske forventninger, som bestyrelsen har til det kommende år. Vi kan ikke aflægge et budget, som ikke udtrykker det bedste bud på resultatet af aktiviteterne i det kommende år – det vil være misvisende over for generalforsamlingen. Budskabet er, at klubben i øjeblikket kører med underskud og i høj grad finansieres af udlodningsmidler. Det skal der naturligvis gøres noget ved – og der bliver også arbejdet på at skaffe større indtægter end budgetteret, men vi budgetterer ikke indtægter, som vi ikke mener det er realistisk at opnå.
Thorben Dehli – Kommentar: bemærker at administrationslønninger er stort set uændrede. Bestyrelsen må have fundet manden som skal afløse Johnny. Hvordan budgetteres omkring seniorafdelingen? Hvorfor indeholder budgettet ikke de korrekte omkostninger?
Thomas Thestrup – Frivillige medhjælpere har fået afholdt julefrokost m.v. Fra omkostninger til seniorafdelingen er overført leje af stadion til modregning i stadionsalg.
Niels Buch – Indtægter og udgifter bør vises brutto og ikke netto. Stadionsalg budgetteres fortsat konservativt.
Jim Voss – Er Johnny blevet tilbudt det nye job?
Steen – Johnny kan naturligvis søge det nye job. Og vi stiler efter en forretningsfører.
35 stemmer for budgettet. 12 stemmer imod. Budgettet er godkendt med de nødvendige ændringer som følge af kontingentændringerne.
Pkt. 7 Eventuelle forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 7 ændret, således at udmeldelse fremover skal ske skriftligt 21 dage før udløbet af en kontingentperiode.
Thomas Thestrup – Forslaget er stillet af praktiske hensyn for administrationen.
Frank Nielsen – Hvordan fik vi de 134 medlemmer ud af systemerne?
Bestyrelsen svarede ikke på spørgsmålet.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget (2 stemmer hverken for eller imod).
Pkt. 8 Valg af bestyrelse i henhold til § 8
Formanden er på valg.
Bestyrelsen peger på Claus Morhagen som ny formand.
Claus Morhagen blev valgt uden modkandidater.
Claus – Kort præsentation af sine overvejelser og idéer. Claus opfordrede til, at de øvrige ”unge” også blev valgt ind i bestyrelsen.
Herefter blev afholdt valg af 3 medlemmer til bestyrelsen som vælges for 2 år
Søren Honoré ønsker ikke genvalg. Moni Heintze opstiller igen.
Følgende kandidater opstillede: Allan Jensen, Bo Witt, Moni Heintze. Der blev ikke modtaget andre forslag.
De 3 blev valgt uden afstemning.
Herefter blev afholdt valg af 2 medlemmer til bestyrelsen som vælges for 1 år.
Opstiller: Michael Bak, Peter Olsen. Der blev ikke modtaget andre forslag.
De 2 blev valgt uden afstemning.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Claus Morhagen, Thomas Thestrup, Christian Antonsen, Moni Heintze, Allan Jensen, Bo Witt, Peter Olsen og Michael Bak.
Pkt. 9 Valg af suppleanter i henhold til § 8
Brian Juul genopstillede.
Bestyrelsen foreslår Rene Henriksen som suppleant.
Begge blev valgt uden afstemning.
Pkt. 10 Valg af revisorer i henhold til § 12
RIR revision blev genvalgt som foreningens statsautoriserede revisor.
Cecil Nielsen blev genvalgt som foreningens kritiske revisor.
Pkt. 11 Eventuelt
(Der udarbejdes ikke detaljeret referat af eventuelt, da der ikke kan tages beslutninger under dette punkt. De væsentligste kommentarer er refereret nedenfor. Øvrige indlæg vedrørte kommentarer og bemærkninger primært fra fratrædende bestyrelsesmedlemmer).
Bjarne – Hilsen fra TV Bella. Vil gerne bringe tv fra hjemmekampe.
Torben Dehli – Anmodede bestyrelsen om at få orden i tv-signalet til det nye fladskærms-tv.
 Jesper Debel – Kommentar til den nye bestyrelse: Overvej budgettet og at der var 12 der stemte imod og mange der var i tvivl. Vær mere åbne i fremtiden. Husk en bestyrelse er det, medlemmerne gør den til.
Jim Voss – Hvorfor er der ikke forlods informeret om, hvem der opstiller til bestyrelsen?
Steen – Det har ikke været besluttet før umiddelbart inden generalforsamlingen.
Afslutning
Steen Ryborg afsluttede generalforsamlingen med et FREMMER-hurra.
 
 
Michael Kruse Bak                                                                                                            Thorkild Andersen
Referent                                                                                                                              Dirigent
Dagsorden
1.       Valg af dirigent
2.       Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.       Godkendelse af det reviderede regnskab
4.       Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
5.       Fastsættelse af kontingent
6.       Godkendelse af budget
7.       Eventuelle forslag
8.      Valg af bestyrelse i henhold til § 8
9.       Valg af suppleanter i henhold til § 8
10.   Valg af revisorer i henhold til § 12
11.    Eventuelt
Velkomst
Steen Ryborg bød velkommen og håbede på en god generalforsamling.

Inden starten på selve generalforsamlingen mindedes de medlemmer, som desværre ikke er blandt os længere.

Helge Nyrup Larsen, døde i december 2010, 69 år gammel. Helge blev indmeldt den 4. februar 1970.

Ole Stender døde i slutningen af januar 71 år gammel. Ole deltog på torsdagsholdet.

Tage Flemming Olsen, døde den 24. februar 2011. Har spillet på mange af klubbens hold.

Bent Kock døde i februar 2011, 74 år gammel. Bent var en yderst talentfuld målmand, der dog var så uheldig, at stå i skyggen af legendariske Per Henriksen. Bent debuterede på 1. holdet den 13. november 1955 og spillede den sidste kamp den 2. oktober 1960, hvor vi tabte 3-10 til KB. Efter denne kamp smed han fodboldhandskerne og skiftede til håndbold, hvor han kom på landsholdet. Bent fik 40 kampe på 1. holdet.Han blev medlem af Frem igen i 1986.

Leif Nielsen døde i april 2011 68 år gammel. Leif var ikke medlem ved sin død. Leif spillede 202 kampe på 1. holdet og scorede 98 mål. Han var med til at vinde 2. division i 1963. Vandt sølv i 1966 og bronze i 1968 og 1971.

Randi Christiansen døde den 2. maj 2011 efter længere tids sygdom. Randi blev kun 50 år. Hun blev medlem i 1999. Randi var Johnnys kone – og mor til Danny og Casper, som hun fulgte tæt gennem deres ungdomstid i klubben. 
Knud Preben Hecht, der netop fyldte 85 år 23. februar i år er desværre afgået ved døden, idet han sov stille ind 8. juni i år. Han blev meldt ind i Frem første gang den 23. februar 1936 på hans 10 års fødselsdag. I ynglinge tiden blev han desværre uvenner med nogle af lederne. Derfor spillede han ikke siden på nogle af Frems hold, men han kunne ikke drømme om at melde sig ind i nogen anden klub, og derfor var han passivt medlem af Frem, frem til sin død for nylig. Så han levede op til mottoet: “En gang Fremmer, altid Fremmer.”
Erling Duelund, døde den 25. juli 2011. Erling var altid en livsglad person, som var meget afholdt, selv i hans sidste dage bevarede han både sit gode humør og troen på, at han igen ville komme godt igennem sin sygdom. Erling har haft forskellige holdleder opgaver i Frem. Hans sidste job var som holdleder for damerne.
Købmand Knud Peter Laursen, døde den 28. august 2011, 84 år gammel. Knud var i mange år leder af Bingo afdelingen i Engholmens selskabslokaler. Knud var et positivt menneske og i høj grad et værdsat medlem af Frem.
Ragna Johansen, døde den 21. september 2011, 92 år gammel. Ragna blev indmeldt i 1985. Hun har haft sin gang i klubben siden 1948, hvor hun har fulgt sine 3 sønner og senere børne- og oldebørn. Har været frivillig hjælper alle gange Frem har afholdt Danmark Open. Hun har fået 25 års nålen.
Der afholdtes efterfølgende 1 minuts stilhed.
Svend Petersens Ærespokal blev i 2010/11 uddelt til Brian Juul.
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Thorkild Andersen (TA).
TA blev valgt til dirigent uden modkandidater.
TA takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. I alt 82 stemmeberettigede medlemmer.
Michael Bak (MB) blev valgt til referent.
Pkt. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Steen Ryborg aflagde herefter formandens beretning:
Det år der nu er gået har både haft positive sider og negative sider.
Jeg vil først berette om de negative sider og deres betydning for FREM
Antal medlemmer:
Her må jeg konstatere, at vi er blevet betydelig færre medlemmer i klubben det sidste år. Det er der flere forhold, som er årsag til.
1.        Vores lokaler. De lever ikke op til de krav medlemmer stiller i dag.
2.        Er vi ikke dygtige nok til at fastholde medlemmerne?
3.        Administrativt er der ikke blevet fulgt op på udmeldelser, hvilket har medført, at vi på en gang kunne slette 134 medlemmer.
4.        Værtshus lignende tilstande, når børn og forældre kommer til træning.
Medlemstilbagegangen er selvfølgelig en meget kedelig tendens, som det er vigtigt, at der kommer stor fokus på i de kommende år.
Angående punkt 1, vores lokaler så er vi så småt på vej. Ombygningen af omklædningsrummene er ved at være færdige. Personligt synes jeg, vi har fået flotte og indbydende omklædningsrum. Det er dejligt vi nu kan byde både gæster og medlemmer velkommen til pæne og funktionelle omklædningsrum. P.t. er vi ikke helt færdige. Vi mangler stadig redskabsskur og udendørs støvlevask. Seniorrummet forventes det, at Københavns ejendomme vil sørge for – bl.a. nye brusere.
Angående punkt 2, at vi ikke er dygtige nok til at fastholde vore medlemmer. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med punkt 1, de fysiske forhold. På den anden side skal vi også kunne tilbyde vore medlemmer gode og dygtige trænere, så medlemmerne føler glæde og forventninger til at blive udfordret ved de ugentlige træninger. Personligt så synes jeg vi har gode trænere, som er både dygtige og engagerede overfor deres opgaver. Dygtige trænere skal også have en fornuftig betaling for deres arbejde. Til den kommende sæson hæves beløbet til vore breddetrænere. Personligt så ser jeg gerne en yderligere hævelse af beløbet til vore breddetrænere de kommende år.
Angående punkt 3, så har vores administration ikke haft styr på vores medlemskartotek. Det har som sagt betydet, at vi på en gang måtte slette i alt 134 medlemmer. Angående denne del, så er det klart tilkendegivet overfor den ansvarlige, at det skal gøres bedre fremover.
Angående punkt 4, som jeg beskriver som værtshus lignende tilstande (blev også nævnt på generalforsamlingen for et år siden). Det er et meget ømtåleligt problem. Jeg ser selvfølgelig gerne, at alle medlemmer skal have lov til, at benytte vores lokaler. Dog kan det under ingen omstændigheder accepteres, at der sidder højrøstede fulde mennesker i vores klublokaler, når ungdommen kommer til træning, og når der afholdes fodboldskole. Vi har på den konto mistet et helt hold årgang 04, hvor deres begrundelse var, at der var værtshuslignende tilstande.
Det skal være sådan, at både børn og forældre kan sidde i ro og fred og nyde en kop kaffe eller lignende, mens deres børn træner. Jeg forventer, at dette respekteres fremover.
Spørgsmålet fra jer vil så være: Hvad har klubben så gjort for at øge medlemstallet? Der har bl.a. været afholdt åbent hus dag for ungdomsspillere. Vi har haft pigeraketten på besøg. Disse arrangementer gav desværre ikke mange medlemmer, men det er noget vi skal fortsætte med.
Dameafdelingen lukket:
Det er med beklagelse, at vi har måttet lukke dameafdelingen. Der er blevet forsøgt mange tiltag, for at sikre afdelingens overlevelse bl.a. et samarbejde med Politiets fodboldafdeling om at lave et fælleshold og køre fællestræning. Det lykkedes desværre ikke, hvorfor dameafdelingen nu er nedlagt.
B-licens:
Klubben fik i år ikke DBU´s B-licens til talentudvikling. Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at DBU i år har skåret ned på antallet af licensklubber.
DBU´s begrundelse for ikke at tildele Boldklubben Frem B-licens var, at vi havde et hul i antal og kvalitet for spillere der skulle spille U-17 i den kommende sæson. Dette hul regnede vi med, at vi kunne lukke ved at få tilgang af U-17 spillere fra KIES. DBU kunne desværre ikke bruge denne begrundelse.
DBU ville gerne have givet os et wildcard til U-19 divisionen, men netop dette år havde DBU fjernet muligheden for at tildele wildcard til U-19 divisionen. Wildcard var derimod stadig muligt i U-17 divisionen.
Fra klubbens side synes vi ellers, at vi havde optimeret omkring vores licens. Bl.a. ved at ansætte en træner på fuld tid og en fysisk træner, der var uddannet på universitetet.
Den manglende tildeling af B-licens betød desværre også en stor afgang af vore talenter, da vi ikke kunne tilbyde, at de kom til at spille på et højt niveau.
I bestyrelsen gjorde vi os tanker om det fortsat kunne betale sig, at arbejde med talentudvikling? For hvorfor skal vi bruge mange økonomiske midler på at udvikle talenter, som andre klubber får glæde af? Bestyrelsen besluttede, at vi fortsat vil give talentudviklingen en chance. I den forbindelse ansatte vi fra den 1. juli Ole Mørk som talentchef, med den opgave, at få sat struktur på vores fortsatte talentudvikling.
Nyeste skud på stammen fra DBU er, at der nu kommer en T-licens for U-13 til U-15 fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2013. Frem vil ansøge om denne licens. Der er også mange krav der skal opfyldes for at få T-licens. Dem mener vi godt, at vi er i stand til at opfylde. Der er nogle udfordringer med at have et vist antal spillere i de forskellige årgange, som vi skal have vores fokus på. DBU giver et årligt tilskud på kr. 50.000 til klubber der får T-licens.
Positive ting:
Glædeligt var det, at vores 1. hold efter blot en enkelt sæson i Københavnsserien rykkede op Danmarksserien. Hele ‘set up’et’ omkring vore hjemmekampe har fungeret fortrinligt. Indtjeningen ved hjemmekampene har været væsentlig højere, end der var budgetteret med. Grunden var, at der meget glædeligt kom flere tilskuere end vi regnede med. Baggrunden for det skal også tilskrives de flotte resultater 1. holdet leverede.
Støtten fra vore sponsorer er vi meget taknemlige for. Det er sponsorudvalget, der ved et stort stykke arbejde har sørget for, at vi har holdt fast i vore mange trofaste sponsorer, samt skaffet en del nye sponsorer. Bl.a. ved at lave et meget enkelt sponsorkoncept, hvor det klart er beskrevet, hvad sponsoren får for sit sponsorat.
Glædeligt var det, at Carlsberg gik ind og støtte os som hovedsponsor. Det var et meget vigtigt signal der blev sendt, at Carlsberg gik ind og støttede Boldklubben Frem i en tid, hvor det så knap så godt ud for vores klub.
Jubilæet:
Klubbens 125 års jubilæum var en meget positiv oplevelse. Jubilæumsudvalget havde gennem 3/4 år lavet et fantastisk flot stykke arbejde omkring hele arrangementet ved klubbens jubilæum. Her tænker jeg tilbage på en meget velbesøgt reception på selve fødselsdagen den 17. juli og ikke mindst den flotte jubilæumsfest med en helt fantastisk underholdning. Tusind tak for et rigtig flot og vel gennemført jubilæum.
Jubilæumsbogen blev rigtig godt modtaget. Personligt så synes jeg at det er en rigtig god og anderledes jubilæumsbog der er lavet.
Økonomien for jubilæet er et lille plus.
Tusind tak til alle som har bidraget på den ene eller anden måde, for et rigtig flot og vel gennemført 125 års jubilæum.
Sportslige resultater:
1. holdet vandt meget suverænt Københavnsserien og sikrede sig dermed oprykning til Danmarksserien. Et flot og dygtigt stykke arbejde af trænere, spillere og alle andre omkring holdet.
2. holdet sikrede sig en sikker midterplacering i serie 1. I serie 1 spilles der i efteråret om ikke at rykke ud, og i foråret spilles der om 1 oprykningsplads og igen om at undgå nedrykning.
Dameholdet sluttede sidst i DS og rykkede ned i KS.
U-19 holdet blev nr. 6 i 3. division
På ungdomssiden leverede U-17 nogle flotte resultater ved at vinde 1. division suverænt og vandt tillige også pokalturneringen. Desværre er der kun et par spillere tilbage fra truppen på grund af, at vi ikke fik B-licens.
U-15 blev nr. 8 i mesterrækken.
U-14 blev nr. 3 i række 1
U-13 blev nr. 1 i mesterrækken. Holdet vandt i august måned Audi-cup arrangeret af KB. Holdet spiller på lørdag for kamp mod Sct. Pauli fra Hamborg
Cricket:
Holdet sluttede på en flot 2. plads i 2. division Øst. Det gav retten til at spille om oprykning til 1. division. Oprykningskampen blev spillet mod Glostrup. Det blev en meget spændende kamp, hvor Frem kun skulle hente 2 point. Det lykkedes desværre ikke, da Frem´s gærdespillere blev for ivrige for at indløse de 2 point. Det betød, at en markspiller kastede bolden direkte i gærdet, hvorved løbet var kørt. Så Frem spiller også i 2 division næste år.
Diverse:
Hvad sker der i Valby Idrætspark.
Frem, Fremad Valby og KIES, samt anlægsudvalget for Valby Idrætspark har presset meget på i bl.a. det politiske system over forholdene i Valby Idrætspark, samt omkring nye byggerier, som kan være med til at højne standarden for området.
Problemet nu er, at embedsmændene kommer med nye tegninger over hvilke områder der kan sælges fra til erhvervsbyggeri, som de så forelægger anlægsudvalget, som så bruger tid på at pille disse planer fra hinanden.
Ved et møde med Pia Allerslev og Mads Kamp blev det foreslået, at der blev nedsat en arbejdsgruppe fra Kultur- og Fritid, Økonomiforvaltning, Bolig og Byggeri og repræsentanter fra Anlægsudvalget og på den måde arbejdede sammen om at nå frem til et resultat, som kunne forelægges politikkerne. Det vil spare meget tid for mange mennesker.
”Problembarnet” er Club Danmark hallen. Fonden, som har stået for driften af hallen, har efter hallens kollaps i december ikke længere midler til at drive hallen. Forsikringsselskabet vil ikke dække skaden, da de siger det er en konstruktionsfejl. Københavns Kommune er nu gået ind i sagen. Spørgsmålet er, om hallen skal rives ned, eller om hallen skal laves om, så den kan bruges hele året. Der er på budgettet afsat 100 millioner til dette. (ved ikke om det blev vedtaget, da BR godkendte budgettet?)
Jeg kan her overfor forsamlingen oplyse, at DBU meget gerne vil flytte til Valby med nogle af deres aktiviteter. DBU København vil gerne have administration i Valby Idrætspark.
Idrætspolitik i København:
Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet udkast til en fælles Kultur- og Fritidspolitik, som efter en høringsperiode, som slutter den 26. september, forventes forelagt udvalget i revideret form ultimo oktober måned.
Preben Steen Nielsen, Niels Buch og Karsten Madsen (Frem gruppen) har på bestyrelsens vegne taget handsken op, da man er uenige i udkastet og ikke mindst hvem der er høringsberettiget.
Det var rygtes, at BK Frem gruppen ikke var tilfreds – og i den anledning blev de inviteret til møde med Pia Allerslev og Mads Kamp. På mødet gjorde gruppen sin holdning klar over for borgmesteren.
Frem gruppen er meget forundret over, at breddeidrætten og idrætsområdet som helhed næsten ikke er omtalt i oplægget og den omtale, der er i oplægget, er behæftet med misforståelser og fejlvurderinger, som kan vanskeliggøre den fælles ide om, at København skal kunne tilbyde ”kunst, kultur og idrætstilbud af høj kvalitet”.
Frem gruppen opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget til at søge godkendelse i BR for at tilvejebringe en kortlægning af idrætsklubbernes situation (medlemstal, udvikling, aldersprofil, integrationsindsats m.v.) som supplement til den foreslåede idrætsplan og som et brugbart redskab til at styrke klubberne og det arbejde tusindvis af frivillige udfører.
Ændring i organisationen:
Bestyrelsen har besluttet, at der skal ansættes en forretningsfører på fuld tid. Forretningsføreren skal stå for den daglige ledelse af klubben.
Ansættelsen af en forretningsfører vil aflaste bestyrelsen for meget i den daglige drift af klubben og i fremtiden give kontinuitet i den daglige administration og ledelse af klubben.
Denne beslutning medfører, at den nuværende kontorstilling er blevet opsagt.
Fremtiden:
Personligt så synes jeg der er ved at ”grøde” i klubben. Ja, vi er medlemsmæssigt nede i en bølgedal, men med de trænere og holdledere – og især de mange unge trænere – der nu er i klubben, så er vi ved at komme på rette spor. Ombygningen af omklædningsrummene betyder, at vore faciliteter har fået et løft. Næste skridt må være, at vi igen får sat fokus på enten til- og ombygning af klubhuset eller et nyt klubhus (kunne være sammen med andre?)
Alle her i salen ved, at jeg ikke genopstiller som formand. Begrundelsen er meget kort, at jeg ikke kan finde tiden til at varetage jobbet som formand for Boldklubben Frem, samtidig med at jeg har et krævende job som inspektør på Grønjordskollegiet.
Jeg vil meget gerne fortsat stille mine kompetencer til rådighed for Frem. Jeg er kommet med et forslag, som jeg vil lade den nye bestyrelse tage stilling til.
Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg vil også takke Niels Buch for din tid i bestyrelsen.
Min beretning er nu til debat. Jeg ser frem en god og konstruktiv debat.
Efterfølgende debat:
Jan Helmark – Vil gerne høre, hvem forretningsføreren skal være, og hvad er grundlaget for afskedigelsen af kontormedarbejderen. Hvorfor stoppede Niels Buch?
Johnny Hansen– Grundløs bemærkning om ikke udmeldte medlemmer, da han ikke kan udmelde medlemmer, som er i kontingentrestance.
Frank Nielsen – Hvorfor er årgang 2004 væk og hvorhen? Er det fair og Frems ånd at fyre en kontormand umiddelbart inden generalforsamlingen.
Torben Dehli – Undrer sig, at kontormedarbejderen opsiges, når der kommer en ny bestyrelse. Steen har kommet med et nyt forslag – hvad er det?
Cecil – Angående at det ligner et værtshus. Det er malplaceret og synes det er ude i hampen, for hvor mange skal så sendes hjem lørdag ved hjemmekamp.
Steen Ryborg – Ingen navn på forretningsføreren på nuværende tidspunkt. Stillingen skal opslås. Detaljer i personsager debatteres ikke på generalforsamlingen.  Årgang 2004 meldte sig ud, fordi de ikke kunne holde ud at være her. Vi har opsagt kontormedarbejderen, fordi bestyrelsen har taget en beslutning herom og ønsker en ansættelse af en forretningsfører. Forslag til bestyrelsen bør drøftes af den nye bestyrelse, før det drøftes på generalforsamlingen. Vedrørende Fodboldskolen har Steen fået refereret, at der er personer, som har opført sig ubehageligt over for børnene.
Christian Antonsen – Torsdagsholdet satte sig umiddelbart ved siden af banen, hvor der blev drukket øl og snaps. Medlemmerne af torsdagsholdet blev bedt om at vende tilbage til sommerhuset.
Ib Henriksen – Er det kun den ene torsdag der var problemer med torsdagsholdet eller er det et generelt problem? Ingen væsentlige aktiviteter i løbet af ugen, når der er så meget druk og aktivitet om lørdagen. Hvis det er hver dag og det er ubehageligt, så skal det selvfølgelig ændres?
Jørgen Damgaard – Går ud fra at ansættelsen af en forretningsfører kommer under eventuelt?
Frank Nielsen – Hvorfor fortæller du ikke, hvad du har tilbudt den nye bestyrelse? Hvad går det ud på?
Steen – Primært ja, det sker ikke hver torsdag, men det sker ofte. Man bør trække ind i det tilstødende lokale. Vurderer, at det er en anden situation når supporterne er på besøg. Forretningsfører er et forslag og skal ikke på generalforsamlingen. Steen ønsker ikke at svare på, hvad han foreslår den nye bestyrelse.
Ole Mørk – Vi vælter os ikke i kvalificerede personer. Kan stå 200% inde for Steen. Vi har ikke den luksus at tillade os at være kritiske for at Steen stiller sig til rådighed. Vi skal holde på de personer, som bl.a. har trådt til i en periode, hvor det har været svært.
Michael Larsen – Vedrørende talentudvikling. Steen og Ole har haft mange interessante samtaler. Kan I løfte sløret?
Per Johansen – Hvad er det der mangler, for at vi kommer tilbage i de forskellige divisioner?
Ole Mørk – Gennemgik de mange tanker, som der på nuværende er tænkt for at få ændret udviklingen. Af mange årsager har vi haft problemer med 1. hold og afledte problemer med de yngre talenthold. I dag handler det om licens mv. som bestemt af DBU. Vi skal ikke se på os selv som ofre. Vi skal tage fat i fundamentet og begynde forfra. Vi har et stort talentpotentiale, og det skal vi udnytte fremadrettet. Vi skal fokusere på dygtige trænere og tilbyde god uddannelse og sparring. Vi skal have trænere, som ikke er ”hold-trænere” men i stedet ”klub-trænere”.
Vi kan altid bruge penge. Hvis vi ikke er i de bedste rækker, skal vi finde noget andet at tilbyde (rejser, udenlandske turneringer m.v.). Åbent-hus arrangementer m.v.
Formandens beretning blev vedtaget med flertal (3 imod og 5 hverken for eller imod)
Pkt. 3 Godkendelse af det reviderede regnskab
Thomas Thestrup gennemgik detaljeret det reviderede regnskab.
Robert – Hvad med Nicki Bille salget?
Ivan – Budgettet for Lilleput- og miniputafdelingen er 74.000, men bruger alene 24.000. Hvorfor bruges ikke det, som budgetteres.
Thomas Thestrup henviste til afdelingslederen, der har ansvaret for budgettet.
Torben Dehli – Hvad dækker beløb vedrørende senior og hvordan fordeles dette? Når man spørger får man ikke svar. Leasingforpligtelser – har man undersøgt hvad det vil koste at købe?
Henrik Knudsen – Junior og drenge – hvorfor så stort beløb i budgettet?
John Kassinger – Generel kommentar. Der er realiseret et meget flot resultat. Når man ser på resultatet, så skal man se på de øvrige cigarkasser, som udgør udlodningsmidlerne. Tidligere over DKK 800.000 i opsparede udlodningsmidler – nu alene DKK 400.000 tilbage. Vi har brugt disse penge. 2. cigarkasse har bidraget med 75.000 som også indgår i regnskabet (Hjælpefonden). For klubben alene (uden cigarkasser) udgør resultatet et underskud på ca. DKK 80.000 – sidste år ville det været underskud på ca. DKK 300.000. På trods af store øgede indtægter er det uheldigt, at vi anvender af egenkapitalen set over en længere periode.
Thomas Thestrup – Pengene fra Nicki Bille er ikke kommet i land endnu. Vi har undersøgt, hvad det vil koste at købe i stedet for at lease og vurderede, at det valgte er bedste for klubben. Vi overvejer at ændre specifikationen af seniorafdelingen fremadrettet. Store dele af drenge/junior dækkes af udlodningsmidler.
Regnskabet blev godkendt (4 hverken for eller imod).
Pkt. 4 Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem’s Hjælpefond
Regnskabet blev gennemgået af Ole Jyde.
Ole Jyde takker af og vi skal godkende den nye administrator. Ole foreslog John Kassinger som ny administrator.
Regnskabet blev vedtaget (1 stemme hverken for eller imod).
John Kassinger blev godkendt som ny administrator uden afstemning.
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger blev gennemgået. Baggrunden for kontingentstigningen er et fald i medlemstallet.
Lassen – hvorledes i forhold til andre klubber?
Per Johansen – Hvorfor gøre det dyrere for aktive, når vi har medlemstilbagegang?
Torben Dehli / Kassinger m.fl. – Vil det være en idé at lægge en større stigning på passive medlemmer?
Thomas Thestrup – Vi er fortsat billigere i forhold til andre klubber.
Johnny Hansen– Vi ligger lavt på ungdomshold. Hvis vi lægger mere på senior, foreslås en ny gruppe for studerende?
Niels Buch – Der står i vedtægterne, hvilke kontingentgrupper der er nu, og der skal være et konkret forslag til generalforsamlingen, hvis nye medlemsgrupper skal vedtages. BK Frem ligger lavere end omegnsklubberne – det kan indikere lavere kvalitet. Vil anbefale forslaget fra bestyrelsen godkendes.
Bestyrelsen ændrede kontingentsatser for passive medlemmer til DKK 500 på baggrund af en generel indstilling fra generelforsamlingen.
·         Afstemning om podestigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 24 for og 33 imod.
·         Afstemning om mikrostigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 17 for og 36 imod.
·         Afstemning om junior og ynglinge stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev nedstemt med 24 for og 26 imod.
·         Ungsenior og lukkede hold + seniorer over 60 år stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev vedtaget med 50 for og 1 imod.
·         Senior stigning på DKK 100 hvert halvår – Forslaget blev vedtaget med 54 for og 2 imod.
·          Der blev ikke foretaget afstemning om stigning med DKK 30 for passive medlemmer.
·         Passive medlemmer stigning til DKK 500. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer imod.
Pkt. 6 Godkendelse af budget
Thomas Thestrup gennemgik detaljeret budget for 2011, som viste et forventet underskud på DKK 118 t.kr. samt et forventet forbrug af hensatte udlodningsmidler på DKK t.kr 175.
Stina Jensen – Hvilke omkostninger er afholdt vedrørende frivillige hjælpere på stadion?
John Kassinger – Hvorfor så højt stadionsalg sidste år, når vi i år budgetterer så lavt? Kommentar: Henstilling til den nye bestyrelse om at lave et aggressivt budget.
Michael Bak – Budgettet udtrykker de realistiske forventninger, som bestyrelsen har til det kommende år. Vi kan ikke aflægge et budget, som ikke udtrykker det bedste bud på resultatet af aktiviteterne i det kommende år – det vil være misvisende over for generalforsamlingen. Budskabet er, at klubben i øjeblikket kører med underskud og i høj grad finansieres af udlodningsmidler. Det skal der naturligvis gøres noget ved – og der bliver også arbejdet på at skaffe større indtægter end budgetteret, men vi budgetterer ikke indtægter, som vi ikke mener det er realistisk at opnå.
Thorben Dehli – Kommentar: bemærker at administrationslønninger er stort set uændrede. Bestyrelsen må have fundet manden som skal afløse Johnny. Hvordan budgetteres omkring seniorafdelingen? Hvorfor indeholder budgettet ikke de korrekte omkostninger?
Thomas Thestrup – Frivillige medhjælpere har fået afholdt julefrokost m.v. Fra omkostninger til seniorafdelingen er overført leje af stadion til modregning i stadionsalg.
Niels Buch – Indtægter og udgifter bør vises brutto og ikke netto. Stadionsalg budgetteres fortsat konservativt.
Jim Voss – Er Johnny blevet tilbudt det nye job?
Steen – Johnny kan naturligvis søge det nye job. Og vi stiler efter en forretningsfører.
35 stemmer for budgettet. 12 stemmer imod. Budgettet er godkendt med de nødvendige ændringer som følge af kontingentændringerne.
Pkt. 7 Eventuelle forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 7 ændret, således at udmeldelse fremover skal ske skriftligt 21 dage før udløbet af en kontingentperiode.
Thomas Thestrup – Forslaget er stillet af praktiske hensyn for administrationen.
Frank Nielsen – Hvordan fik vi de 134 medlemmer ud af systemerne?
Bestyrelsen svarede ikke på spørgsmålet.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget (2 stemmer hverken for eller imod).
Pkt. 8 Valg af bestyrelse i henhold til § 8
Formanden er på valg.
Bestyrelsen peger på Claus Morhagen som ny formand.
Claus Morhagen blev valgt uden modkandidater.
Claus – Kort præsentation af sine overvejelser og idéer. Claus opfordrede til, at de øvrige ”unge” også blev valgt ind i bestyrelsen.
Herefter blev afholdt valg af 3 medlemmer til bestyrelsen som vælges for 2 år
Søren Honoré ønsker ikke genvalg. Moni Heintze opstiller igen.
Følgende kandidater opstillede: Allan Jensen, Bo Witt, Moni Heintze. Der blev ikke modtaget andre forslag.
De 3 blev valgt uden afstemning.
Herefter blev afholdt valg af 2 medlemmer til bestyrelsen som vælges for 1 år.
Opstiller: Michael Bak, Peter Olsen. Der blev ikke modtaget andre forslag.
De 2 blev valgt uden afstemning.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Claus Morhagen, Thomas Thestrup, Christian Antonsen, Moni Heintze, Allan Jensen, Bo Witt, Peter Olsen og Michael Bak.
Pkt. 9 Valg af suppleanter i henhold til § 8
Brian Juul genopstillede.
Bestyrelsen foreslår Rene Henriksen som suppleant.
Begge blev valgt uden afstemning.
Pkt. 10 Valg af revisorer i henhold til § 12
RIR revision blev genvalgt som foreningens statsautoriserede revisor.
Cecil Nielsen blev genvalgt som foreningens kritiske revisor.
Pkt. 11 Eventuelt
(Der udarbejdes ikke detaljeret referat af eventuelt, da der ikke kan tages beslutninger under dette punkt. De væsentligste kommentarer er refereret nedenfor. Øvrige indlæg vedrørte kommentarer og bemærkninger primært fra fratrædende bestyrelsesmedlemmer).
Bjarne – Hilsen fra TV Bella. Vil gerne bringe tv fra hjemmekampe.
Torben Dehli – Anmodede bestyrelsen om at få orden i tv-signalet til det nye fladskærms-tv.
 Jesper Debel – Kommentar til den nye bestyrelse: Overvej budgettet og at der var 12 der stemte imod og mange der var i tvivl. Vær mere åbne i fremtiden. Husk en bestyrelse er det, medlemmerne gør den til.
Jim Voss – Hvorfor er der ikke forlods informeret om, hvem der opstiller til bestyrelsen?
Steen – Det har ikke været besluttet før umiddelbart inden generalforsamlingen.
Afslutning
Steen Ryborg afsluttede generalforsamlingen med et FREMMER-hurra.
 
 
Michael Kruse Bak                                                                                                            Thorkild Andersen
Referent                                                                                                                              Dirigent

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk