Kære medlemmer i Boldklubben FREM

Pga. af regeringens nye COVID-19 regler, så er alle kampe for medlemmer over 21 og op udsat i 4 uger. Om 4 uger vil DBU KBH igen tage stilling til, hvad der vil ske med de kampe, som er udsat.

Træning kan kun foregå med 9 spillere + 1 træner på min. 5-mandsbane størrelse som vi gjorde i marts måned.

Se følgende regler:

  • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
  • Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen
  • Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
  • Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5-mandsbane)
  • Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
  • Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt adskilte træninger.
  • Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

Børne & Ungdomsafdelingen vil forsætte med kampe og træning dog med max 50 personer inkl. trænere i forhold til forsamlingsforbuddet.

Der vil komme yderligere info i uge 44 fra Kulturministeriet i forhold til opdaterede Corona regler

Du kan læse mere her: https://www.dbukoebenhavn.dk/nyheder/2020/oktober/nye-covid-19-restriktioner-hvad-goer-vi-i-dbu-koebenhavn/

Mvh.

Boldklubben FREMS bestyrelse