Ændring i bestyrelsen for Foreningen FREMs Folkeanpartshavere

Foreningen FREMs Folkeanpartshavere, som repræsenterer indehaverne af B-anparter i Boldklubben FREM ApS, har foretaget en ændring i bestyrelsen.

Ninna Hedeager Olsen, som i oktober 2022 blev valgt til formand og dermed bestyrelsesmedlem i Boldklubben FREM ApS på vegne af B-anpartshaverne, går efter aftale med den øvrige bestyrelse på barsel d.d., og i stedet indtræder bestyrelsesmedlem Jens Andersen på hendes plads.

Samtidig indtræder suppleant Jan Mathisen i Foreningen FREMs Folkeanpartshaveres bestyrelse og slutter sig dermed til bestyrelsesmedlem Tim Thomsen og konstitueret formand Jens Andersen.

Denne ændring har omgående virkning og vil gælde frem til den kommende ordinære generalforsamling, som vil blive indkaldt til afholdelse i September.