Så er der valg – den 31. oktober kl. 19.00, hvor Boldklubben FREM på den ekstraordinære generalforsamling skal vælge klubbens nye ledelse. På mandag går det løs i klubben, hvor projektgruppen, der blev nedsat på den seneste generalforsamling, vil præsentere sine forslag.

Boldklubben FREM – Ekstraordinær Generalforsamling 31.10. kl. 19.00

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om projektgruppens arbejde
  3. Forslag til ny organisationsstruktur
  4. Ændringsforslag til §13: Der tilføjes – Forældre til medlemmer under 18 år har 1 stemmeret til generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af klubbens repræsentanter til ApS bestyrelse
  7.  Bemyndigelse til anmodning om lån i Hjælpefonden
  8. Eventuelt

Indskrivningen starter kl. 18.00 i klubhuset. Mød op og afgiv din stemme.

Cafe FREM byder symbolsk på biksemad med spejlæg for Kr. 85,-

Tilmelding senest fredag, på telefon 8166 2001.

Servering starter fra kl. 17.00

Med venlig hilsen
-Projekt Klubledelse


Se referatet fra den ordinære generalforsamling her: