Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben FREM i henhold til vedtægterne, der kræver, at indkaldelsen annonceres på klubbens officielle hjemmeside og ved opslag i klubhuset mindst 14 dage før. Alle medlemmer af klubben, aktive som passive, der ikke er i restance på dagen, har stemmeret og vil ellers blive forment adgang til generalforsamlingen. Tillige har støttemedlemmer stemmeret, hvis de har betalt kontingent i mindst seks måneder.

Generalforsamlingen afvikles tirsdag den. 25. maj 2021 kl. 19.00, hvor dørene lukkes, og indskrivning kan ske fra kl. 18.15. Generalforsamlingen finder sted i Loungen under tribunen på stadion. Der tages forbehold for aflysning grundet restriktioner som følge af covid-19. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af ny kasserer
  3. Kontingenter
  4. Indmeldelsesgebyr
  5. Valg af ny revisor
  6. Eventuelt

Baggrunden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er, at vi skal have valgt ny kasserer, da Thorkild Andersen har valgt at trække sig efter mange års tro tjeneste. Bestyrelsen vil gerne takke Thorkild for hans store og uvurderlige arbejde for klubben. Vi skal også have valgt en ny revisor. Samtidig har vi brug for at ændre på kontingenter og gebyrer af hensyn til arbejdet på at blive en del af DBU’s licenssystem.

– Bestyrelsen, den 11. maj 2021