BK FREM Samarbejde med Brøndby IF

Flere medlemmer og andre interessenter har efterlyst transparens i forhold til, hvad samarbejdsaftalen med Brøndby IF konkret indebærer. Dette ønske er vi naturligvis villige til at imødekomme og kort fortalt er aftalen etableret for at højne det sportslige niveau i børne – og ungdomsafdelingen i Boldklubben Frem. Dette indebærer bl.a. følgende:

 • Mulighed for trænerudvikling på inspirationsdage med udvalgte emner.
 • Træning og supervision i Boldklubben Frem til gavn for vores spillere og trænere i børne – og ungdomsafdelingen.
 • Sparring og vejledning til organisering af klubbens børne – og ungdomsafdeling

Disse tiltag har først og fremmest til hensigt at styrke fodboldmiljøet i vores klub, således at vores børne – og ungdomsspillere bliver så lang tid som muligt i Boldklubben Frem.

I forhold til det sportslige indhold af aftalen forpligter Brøndby IF sig ydermere til:

Klubudvikling:

 • Brøndby Masterclass klubrådgiver: Sparring vedrørende børnemiljø og strategi
 • Licenssparring:
  • Understøttelse af en fysisk træner, som tester to gange årligt i sprint samt hoppetest og derudover udvikler et fysisk udviklingsprogram for spillerne på U10-U15 og uddanner vores trænere i dette.
  • Mentaltræner, der afholder workshop for spillere, trænere og forældre på U10-U15.
  • Specifik Trænings koncept, der udvikles i samarbejde mellem Brøndby IF og Boldklubben Frem for U10-U15 hver anden fredag.
  • Fast månedligt møde med vores børne – og ungdomsudviklingstræner.
  • Fast kvartalsmøde med ledelsen i Boldklubben Frem.
  • Understøttelse af DBU-møder i Boldklubben Frem.

Spillerudvikling:

 • Brøndby Masterclass Talenttræning for spillere i Boldklubben Frem på U13/U14 med én ugentlig træning eller kamp – udvalgt af Brøndby IF.
 • Brøndby Masterclass træning af målmænd for U10-U12 4 gange årligt.
 • Spillere i forløb hos Brøndby IF (i dialog med Boldklubben Frem) – udvalgt af Brøndby IF.
 • DBU ATK+ (Aldersrelateret Trænings Koncept) for spillere på U10-U12 – udvalgt af Brøndby IF.

Trænerudvikling:

 • Brøndby Masterclass Coaching (ubegrænset adgang til øvelsesdatabase).
 • Brøndby Masterclass Trænerdag.
 • Inspirationsdag for målmandstrænere.
 • Træneruddannelse i form af C1/C2/C3 kurser.
 • Sparring med børneudviklingstræner.

Endnu en gang er det værd at understrege, at denne samarbejdsaftale, der gælder for perioden 01-07-2023 til 31-07-2025, er bygget på gensidig respekt mellem de to parter og udelukkende tjener det formål at styrke og fremtidssikre vores børne – og ungdomsafdeling i Boldklubben Frem. Derfor er det med ro i sindet og store forventninger til FREMtiden, at vi går ind i dette samarbejde med Brøndby IF.

Christian Antonsen, Sportslig Ansvarlig i Boldklubben Frem