Vores mangeårige kasserer har valgt at gå på pension. Derfor søger vi en kasserer, der har lyst til at være en del af en klub i rivende udvikling.

Opgaverne for kassereren i Boldklubben FREM består i hovedtræk af følgende:

  • Opstiller budgetforslag og indlæse dem i E-conomic efter godkendelse i bestyrelsen.  
  • Udbetalinger/indbetalinger.
  • Udarbejder budgetopfølgning helst månedligt til bestyrelsen.  
  • Gør regnskabet klar til revisor 1 gang årligt. Kontering af og oplistning af balanceposter.
  • Årlig opgørelse til CSR-registret – DIF-medlems registrering en gang årligt s. 31.1.xx år.
  • Ansøgning af medlemstilskud og driftstilskud hos Folkeoplysningen inkl. medlemstal sammen med klubbens revisor.
  • Lovbestemt bestyrelsespost i Hjælpefonden. 3-4 møder årligt, ansøgninger & budget på tilskud fra fonden m.v.
  • Deltagelse i bestyrelsesarbejdet i Boldklubben FREM, samt bestyrelsespost i Boldklubben FREM ApS sammen med klubbens formand.

Bogholderiopgaverne, bogføring og lønopgaver varetages af en frivillig fra klubben, men skal ske i tæt samarbejde med den nye kasserer. Herudover sker kontingentopgaverne og øvrige kontormæssige opgaver af ansat kontormedarbejder, som også sker i samarbejde med kassereren.

Kompetencer:

Økonomi og regnskabsforståelse i form af nuværende/tidligere private job vil være en fordel, men ingen betingelse. Eventuelt erfaring med tidligere kassererjob.

”Men det vigtigste er lysten til at gøre et arbejde for klubben”

Tidsforbrug:  Gennemsnitligt  6 – 8 timer ugentligt

Henvendelse om ny kasserer til Boldklubben FREM kan ske til formand Per Jakobsen, tlf. 61638440 eller afgående kasserer Thorkild Andersen tlf. 20695726

Du kan også skrive lidt om dig selv til kontor@bkfrem.dk, hvorefter vi vil kontakte dig. 

Start snarest muligt.