Forslag til generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer: Introduktion af støttemedlemmer

Der indføres en ny medlemskategori kaldet ’støttemedlemmer’ og vedtægterne foreslås ændret i §2, 3, 4 og 12. §2:”I klubben optages aktive og passive medlemmer. (…)” ændres til:”I klubben optages aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer. (…)” §3:”Kontingentet for passive opkræves forud for et år (kalenderår).” ændres til:”Kontingentet for passive medlemmer opkræves forud for et år (kalenderår) og månedligt for støttemedlemmer.”§4 om kontingentgrupper:”(…) Passive medlemmerCricket” ændres til:”(…) Passive medlemmerStøttemedlemmerCricket” §12 om generalforsamlinger:”(…) Stemmeret i klubbens anliggender har aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent. (…)” ændres til:”(…) Stemmeret i klubbens anliggender har aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer, der er lige med i kontingent. (…)”

Motivation:

Vedtægterne opererer i dag med to kategorier af medlemmer, aktive og passive. Realiteten er dog, at der er mange i og omkring klubben, som nok ikke er aktive spillere, men som alligevel spiller aktive roller i klubben f.eks. som frivillige omkring ungdomsholdene, som hjælpere under afvikling af kampe på stadion eller som aktive tilhængere.Det er bestyrelsens ønske, at langt flere af disse helt afgørende frivillige kræfter også bliver medlemmer af klubben med alt, hvad det indebærer af rettigheder og pligter. Derfor skal deres medlemsstatus hedde noget, der bedre afspejler virkeligheden.Andre klubber har haft stor succes med at indføre månedligt kontingent for støttemedlemmer. For mange og særligt for unge kan det være en barriere for medlemskab at skulle betale 500 kr. på én gang.Det er hensigten med forslagene at bidrage til at skabe en kultur, hvor det er almindeligt at melde sig ind i klubben som støttemedlem, også hvis man er forælder til en spiller, frivillig eller fan.  

Forslag til vedtægtsændringer: Tegningsberettigede

§ 9”Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.” ændres til:”Bestyrelsen – eller dennes befuldmægtigede – repræsenterer klubben i alle forhold og træffer afgørelse i alle sager, hvor andet ikke følger af lovene samt forestår den daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen. Tegningsberettigede for klubben er formand, næstformand og kasserer i forening.” §11”(…) Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer. (…)” ændres til:”(…) Klubbens midler kan kun hæves ved kassereren i forbindelse med en af flere dertil bemyndigede bestyrelsesmedlemmer eller andre bemyndigede som klubbens administration.” 

Motivation:

Vedtægterne er uklare omkring de tegningsberettigede, og pengeinstitutter har indtil videre tolket det sådan, at det kræver underskrifter fra den fulde bestyrelse. Med forslaget præciseres det, at det er tilstrækkeligt med formand, næstformand og kasserer i forening til at tegne klubben.Omkring §11 præciseres det, at det ikke kun er bestyrelsesmedlemmer, der kan bemyndiges, men også f.eks. klubbens administration.  

Forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen pålægges at arbejde for, at medlemmer af klubben herunder støttemedlemmer kan få rabat på f.eks. sæsonkort til 1. seniors hjemmekampe og på spillertrøjer. 

Motivation:

Det er bestyrelsens ønske at skabe en kultur, hvor også tilhængere bliver fuldgyldige medlemmer af klubben. Det er ligeledes bestyrelsens ønske at mobilisere flere af klubbens medlemmer til hjemmekampene. Hvis vi skal have flere til at melde sig ind – og også folk, der ikke er aktive spillere – skal vi tilbyde noget udover stemmeret på generalforsamlingen.  

Forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen bemyndiges til hurtigst muligt at etablere et kooperativt selskab, der bl.a. skal udvikle og drive eliteaktiviteterne. Selskabets medlemskreds skal være åben for både eksterne investorer, sponsorer samt klubbens medlemmer og tilhængere. Ledelsen skal være demokratisk valgt og selskabet drives efter de kooperative principper, som de kendes fra f.eks. andelsbevægelsen. Selskabet skal søge om medlemskab i Kooperationen. 

Motivation:

FREM har brug for både kapital og professionalisering, hvis vi skal løfte niveauet for førsteholdet. Vores konkurrenter får kapital udefra, og kravene til at drive et semi-professionelt fodboldhold bliver hele tiden skærpede. FREM hænger resultatmæssigt fast i 2. Division, og der bliver tæret på egenkapitalen. Den udvikling skal vi have vendt.Med FREM’s nyere historie in mente skal vi ikke gentage fortidens fejl, hvor tyndt kapitaliserede selskaber helt tog over, mens klubben blev sat uden for – og hvor klubben, de loyale sponsorer og tilhængerne stod tilbage som taberne, når selskaberne krakkede. I stedet skal vi skabe en forretningsmodel, hvor klubben, sponsorerne, de frivillige og tilhængerne skal virke sammen med selskabet. Hvor selskabet ikke bare skal ejes og drives af folk udefra, men også af alle dem fra familien FREM, som vil være med til at bidrage med penge og arbejdskraft. Vi skal bruge vores unikke fællesskab, og det er også det fællesskab, som investorer udefra skal have lyst til at skyde penge og kompetencer i og blive en del af. Derfor er målet at stifte et kooperativt selskab, hvor formålet primært er at udvikle selskabet og pleje medlemmernes interesser og i mindre grad at trække penge ud til ejerne. Det er vigtigere, at selskabet er driftsikkert og økonomisk bæredygtigt, end at det er profitabelt for ejerkredsen på kort sigt.

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk