FREMs medlemmer støtter dannelsen af et kooperativt selskab

Tirsdag aften afholdt Boldklubben FREM sin årlige generalforsamling. Og det resulterede i en flot enstemmig opbakning til bestyrelsens forslag om at arbejde for hurtigst muligt at stifte et kooperativt selskab, hvor både medlemmer, frivillige, sponsorer og tilhængere kan blive medejere og få indflydelse. 

Generalforsamlingen var den mest velbesøgte i flere år, og med 72 indskrevne var omkring 10 procent af klubbens medlemmer mødt frem. 

Forslaget om at stifte et kooperativt selskab udløste en livlig debat. Der var udbredt støtte til principperne og tankerne bag et sådant selskab.

Generalforsamlingen var meget velbesøgt. (Foto: Preben Pathuel)

Skal op på ny
Flere indlæg stillede spørgsmål til, hvordan stemmerne skulle fordeles i sådan et selskab, og hvordan opdelingen af aktiviteterne mellem klubben og selskabet skal være. Begge forhold er der dog ikke truffet beslutning om endnu, og det er op til det videre arbejde.

Det forhold var formentlig også medvirkende til, at der var et udbredt ønske om, at den endelige selskabskonstruktion skal godkendes af en ekstreordinær generalforsamling. 

Debatten endte med, at det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde for at stifte kooperativt selskab, ligesom et stort flertal stemte for, at det skal op på en generalforsamling, når modellen er på plads.

Gå med i arbejdet
Nu udestår et stort arbejde med at få lavet en selskabskonstruktion, der passer til FREM og vores situation, hvor der vil være en stor gruppe småindskydere og en lille gruppe, der skyder markant større beløb ind.

Forude venter også arbejdet med at få opdelt eliteaktiviterne mellem klub og selskab, med at få lavet en forretningsplan og en kampagne for at få hele fremmerfolket til at gå med i selskabsdannelsen, og der skal også laves et road show, hvor folk der vil lægge større beløb, får præsenteret selskabet.

Der er ved at blive dannet en åben arbejdsgruppe, og hvis man vil være med i arbejdet med at få dannet et medlemsejet selskab, eller hvis man bare vil følge med i arbejdet eller stille spørgsmål, kan man sende en mail til Simon Nyborg fra bestyrelsen på: sn@bkfrem.dk

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk