Kære klubejere.

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen FREMs Folkeanpartshavere tirsdag den 26. september kl. 17.30. Foreningen består af alle ejere af en B-anpart i Boldklubben FREM ApS.

Du kan deltage på generalforsamlingen, hvis du ejer minimum en B-anpart. Hvis du ikke kan deltage, kan du give en anden anpartshaver din fuldmagt til at stemme på dine vegne – hver anpartshaver må maksimalt have to fuldmagter med.

Generalforsamlingen ligger umiddelbart før generalforsamlingen i Boldklubben FREM, og det er muligt at nå begge to, hvis du også er medlem af klubben.

Generalforsamlingen foregår i caféen i klubhuset, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV. Der er indskrivning fra kl. 17.00 – 17.30.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så vi kan sende dem ud til deltagerne på generalforsamlingen. Du kan sende forslag til anpart@boldklubbenfrem.dk

Vi glæder os meget til at se jer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden

2. Bestyrelsens beretning herunder økonomisk status for Boldklubben FREM ApS.

3. Indkomne forslag

4. Valg af 1 formand, 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

5. Eventuelt

Mvh Ninna, Tim, Jens og Jan

Orientering om ændring i bestyrelsen for Foreningen FREMs Folkeanpartshavere

Foreningen FREMs Folkeanpartshavere, som repræsenterer indehaverne af B-anparter i Boldklubben FREM ApS, har 21.08.2023 foretaget en ændring i bestyrelsen.

Ninna Hedeager Olsen, som i oktober 2022 blev valgt til formand og dermed bestyrelsesmedlem i Boldklubben FREM ApS på vegne af B-anpartshaverne, går efter aftale med den øvrige bestyrelse på barsel d.d., og i stedet indtræder bestyrelsesmedlem Jens Andersen på hendes plads.

Samtidig indtræder suppleant Jan Mathisen i Foreningen FREMs Folkeanpartshaveres bestyrelse og slutter sig dermed til bestyrelsesmedlem Tim Thomsen og konstitueret formand Jens Andersen.

Denne ændring har omgående virkning og vil gælde frem til den kommende ordinære generalforsamling, som afholdes 26. september.

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk