Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM den 28. september kl. 19

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Boldklubben FREM i henhold til vedtægterne, der kræver, at indkaldelsen annonceres på klubbens officielle hjemmeside og ved opslag i klubhuset mindst 14 dage før. Alle medlemmer af klubben, aktive som passive, der ikke er i restance på dagen, har stemmeret og vil ellers blive forment adgang til generalforsamlingen. Tillige har støttemedlemmer stemmeret, hvis de har betalt kontingent i mindst seks måneder.

Generalforsamlingen afvikles tirsdag den. 28. september 2021 kl. 19.00, hvor dørene lukkes, og indskrivning kan ske fra kl. 18.15. Generalforsamlingen finder sted i klubhuset.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond
5) Fastsættelse af kontingent
6) Godkendelse af budget
7) Eventuelle forslag
8) Valg af bestyrelse i.h.t. § 8
9) Valg af suppleanter i.h.t. § 8
10) Valg af revisorer i.h.t. § 12
11) Eventuelt

Vedrørende punkt 3, vil regnskabet senest være tilgængeligt fra mandag den 27. september, hvor der vil kunne afhentes kopi af regnskabet på klubbens kontor i åbningstiderne. 

Vedrørende punkt 7, skal eventuelle forslag, der skal tages stilling til af generalforsamlingen i.h.t. klubbens § 13, være klubbens kontor i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens påbegyndelse.

– Bestyrelsen, den 14. september 2021

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk