Søndag den 15. september 2019 fik vi meddelelsen om, at Jim Voss ikke mere var i blandt os. Efter længere tids sygdom måtte Jim opgive kampen mod livets værste fjende: Kræften.

Jim blev 71 år.

Jims løbebane i FREM startede som leder i ungdomsafdelingen, hvor sønnerne Kim og Jan slog deres folder. Dette arbejde resulterede i, at han i 1982 blev indvalgt i bestyrelsen som ungdomsformand – et hverv som han varetog frem til 1993.

I 1999 kommer Jim igen ind på bestyrelses-banen – idet han beredvilligt træder til, da FREM kommer i en yderst vanskelig situation og står uden formand.

Jim sad herefter i spidsen for bestyrelsen frem til året 2007 og havde en væsentlig andel i, at klubbens økonomi kom på fode igen.

Osse uden for bestyrelsen har Jim været aktiv i adskillelige aktiviteter og arrangementer på ledelsesplan – i øvrigt sammen med sin kone Alice – så som:

– Denmark Open (FREMs internationale ungdomsturneringer i perioden 1981-89)

– Afholdelse af koncerter; blandt andet seks ’Fri Rock’-koncerter over sommeren 1993

– Afholdelse af Fremmer-Marked

Jim virkede ikke kun internt på klubplan, men har således også siddet i bestyrelsen af Københavns Idrætsefterskole i Valby Idrætspark og sad ved sin død endvidere i KBUs disciplinærudvalg, som behandler uddeling af karantæner til uvorne spillere.

Det synlige bevis på alle disse indsatser ses på væggen i klublokalet med FREMs Guldnåle, som uddeles til medlemmer, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben. Det har Jim.

Som menneske var Jim en levende og hjælpsom person, som havde en stor social indignation, hvilket blandt andet udmøntede sig i hans tillidshverv inden for fagbevægelsen.

Som et lille kuriosum synes jeg, det skal nævnes, at Jim var en del af nok det største familiedynasti – Voss/Jeppesen – der har været i FREMs historie. De udgør en medlemsskare, som både på og uden for banen har sat sit store præg på FREM og dets klubliv: På banen med Johnny, Jørn og Martin med et utal af divisionskampe og uden for banen med Jim og adskillige familiemedlemmer, som altid har været klar til at give en hjælpende hånd, når der blev kaldt til dåd.

Jims ’Fremmer-cv’ overgås ikke af mange, og derved bliver savnet også desto større.

Vi vil savne dig, Jim.

Bisættelsen vil finde sted torsdag den 26. september kl. 11.00 i Frederiksholms Kirke.

-Preben Christiansen