Tegning af stole- og stolpereklamer for 2019.

Fornyelsen af årets stole- og stolpereklamer er i gang, i alt 100 stole og 45 stolper er i dag forsynet med navn eller anden identifikation.

Det er mig en glæde at meddele, at Preben Steen Nielsen fra starten af dette år overtager nytegning og fornyelser af fondens stole- og stolpereklamer.

Med støtte til fonden hjælper du især ungdomsafdelingen, der i år specielt bliver støttet med penge til 1. halvårs rejseaktiviteter. Udover det arbejder hjælpefonden for at kunne forbedre de sociale klubhusfaciliteter indendørs, samt for at støtte arrangementer for de frivillige ledere i klubben.

Realiserede planer 2018: Støtte til ungdomsrejser samt støtte til nålefest og afslutningsfest for frivillige ledere.

Nytegning for året 2019 sker ved at indbetale Kr. 250,- pr. stol/stolpe, enten kontant til kontoret eller via Netbank til fondens konto i Nordea: 2191 – 7562 404 559. Du kan også indbetale via MobilePay  419254. (MobilePay kan først bruges fra 25.1.2019).

Seneste dato for betaling er 31. Januar 2019.

Det formodes, at de fleste vil fortsætte, men der kan blive tale om afgange, som åbner op for, at andre kan komme til. Vil du stå på venteliste til yderligere stole/stolper, skal du kontakte adm. John Chr. Kassinger på e-mail: kassinger@kabelmail.dk eller pr. telefon på 20 85 55 56.

Det skal du også gøre, hvis du ønsker en tekstændring på din nuværende stole/stolpe reklame, hvor du dog skal være opmærksom på, at prisen for trykning af et nyt skilt til erstatning for nuværende stolereklame vil være Kr. 100,-, der er den pris, fonden skal betale til trykkeriet.

På klubbens hjemmeside www.bkfrem.dk kan du under ”Hjælpefonden” klikke dig ind på ”stolereklamer” og ”stolpereklamer” for at kontrollere dit nuværende reklameskilt.