På Boldklubben FREMs generalforsamling den 27. september stod vi over for en større udskiftning i klubbens ledelse. Det følger efter et år, hvor der har været fuld fart på udviklingen af FREM med oprykning til 2. Division, medlemsfremgang, salg af anparter til over 300 fremmere og fastholdelse af licens til ungdomstalentarbejdet.

Den hastige udvikling er dog kommet med en pris, og det har tæret på de frivillige kræfter i ledelsen. Derfor skulle vi vælge både ny formand, ny kasserer, samt et menigt medlem og en suppleant.

Der havde meldt sig et rigtigt stærkt felt af kandidater, men ingen formandskandidat. Det blev til en god og grundlæggende debat om, hvordan vi kan organisere bestyrelsesarbejdet, driften og det øvrige arbejde på en bedre måde, så der ikke ender med at hænge for mange opgaver på for få personer.

Det blev derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og erfarne fremmere, der skal komme med et forslag til en ny struktur for organisering af arbejdet samt et samlet bud på en bestyrelse, der passer til den nye organisation.

Ekstraordinær generalforsamling

Det skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling mandag den 31. oktober kl. 19 i klubhuset. På mødet vil der være følgende punkter:

  1. Forslag til organisationsstruktur
  2. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer
  3. Valg af bestyrelse i Boldklubben FREM
  4. Valg af Boldklubben FREM’s repræsentanter i ApS