Kære klubejere.

I indkaldes hermed til første ordinære generalforsamling i Foreningen FREMs Folkeanpartshavere mandag den 24/10 kl 17.30. Foreningen består af alle ejere af en B-anpart i Boldklubben FREM ApS.

Du kan deltage på generalforsamlingen, hvis du ejer minimum en B-anpart. Hvis du ikke kan deltage, kan du give en anden anpartshaver din fuldmagt til at stemme på dine vegne – hver anpartshaver må maksimalt have to fuldmagter med.

I vedtægterne står der, at den ordinære generalforsamling skal ligge i september før ApS’ets generalforsamling. Dette har ikke været muligt i år, som I kan høre mere om i beretningen. Derfor skal vi på generalforsamlingen også starte med at dispensere fra vedtægterne på dette punkt og konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt, da kun generalforsamlingen står over vedtægterne.  

Generalforsamlingen foregår i 1886 Lounge / Pauli Jørgensen Lounge på Valby Stadion, Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV. Der er indskrivning fra kl. 17.00 – 17.30, hvor dem der ikke har fået udleveret anpartsbeviser endnu, kan få det. Der er også en pause halvvejs, hvor I kan spise en sandwich.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så vi kan sende dem ud til deltagerne på generalforsamlingen.

Tilmelding til mad skal ske senest 17. oktober – detaljer for tilmelding vil blive meldt ud snarest muligt.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mvh
Ninna, Tim, Jens og Jan