Opdatering fra div. afdelinger

Sportsafdelingen

I talentledelsen, bestående af vores talentchef, børneudviklingstræner, ungdomsudviklingstræner, rekrutteringsansvarlige og den Sportslig Ansvarlig har vi igennem hele forårssæsonen holdt møder jævnligt, hvor vi primært har arbejdet med klubbens spillestil, periodisering samt curriculum i børne – og ungdomsafdelingen. Uden at gå i detaljer er vores “competive edge” følgende: 
 
B olden spilles fladt 
K ombinationsspil 
F remadrettede løb 
R egel om 5 sekunders genpres 
E robringer højt på banen 
M aksimal intensitet

Disse forholdsvis letgenkendelige punkter skal skinne igennem hos vores børne – og ungdomshold i Boldklubben Frem til både træning og kamp. 
 
I den forbindelse har vi indgået en aftale med platformen “Better Coaching”, der netop har til hensigt at hjælpe klubbens trænere, i børne – og ungdomsafdelingen, således at teori lettere bliver omdannet til praksis og implementeret på banen på bedst mulig vis – det skal være “good on grass”. 
 
Løbende iværksætter vi nye tiltag og initiativer, der alle tjener det formål at give alle vores medlemmer et attraktivt og kompetent fodboldmiljø i et FREMragende fællesskab. 
 
Vi har desuden arbejdet med en løbende opdatering af klubbens licensmanual, der anvendes i forbindelse med DBU’s evaluering af os, som licensklub, hvor vi p.t. er tildelt 1 stjerne, således at denne bliver mere tidssvarende og relevant. På sigt har vi ambitioner om flere stjerner til klubben, således at alle vores ungdomshold har mulighed for at spille i de højest mulige rækker. I første omgang handler det om, at vi ultimo februar 2024 viser os frem i den bedst mulige version af os selv, når vi atter skal i audiens hos DBU. 
 
Det er tanken at både spillestil og licensmanual samt arbejdet med disse offentliggøres på klubbens hjemmeside og dermed sikrer transparens for klubbens medlemmer og andre interessenter. 
 
I forbindelse med uddannelse af vores trænere, afviklede vi tilbage i marts måned et C1 klubkursus, for klubbens trænere, med stor succes.  
Som klub er vi kun interesserede i, at vores trænere, uanset hold og niveau, dygtiggør sig og det var der mange, der gjorde denne dag. Flere har allerede taget skridtet videre og færdiggør inden længe deres C licens. Initiativer der gavner og løfter niveauet hos klubbens yngste medlemmer. 
 
Flere af klubbens børne – og ungdomshold har, i løbet af forårssæsonen, været på ture og til stævner både inden – og udenrigs. Her kan bl.a. nævnes Göteborg, Esbjerg og Dalum, hvor holdene, på fornem vis, har repræsenteret klubben. Til efteråret sender vi hold til Limone Cup i Italien og fremadrettet ønsker vi at intensivere og strukturere disse ture, således at vi gør det oftere og gør det samlet på tværs af hold og årgange. 
 
Både i ungdoms – og seniorafdelingen har Ikke alle ambitioner og resultater flasket sig efter vores hoved i løbet forårssæsonen, men alle har kæmpet hårdt, efter bedste evne. Det er dog værd at nævne, at særligt vores 2009 årgang har udmærket sig ved at vinde deres respektive rækker. Tillykke til jer og os! 
 
I børne – og ungdomsafdelingen har vi en selverklæret målsætning om at nå 60 medlemmer på hver årgang. Dér er vi ikke lige nu, men mange gode folk, både på og uden for banen, arbejder ihærdigt på, at vi bevæger os i den retning og dem skylder vi alle en stor tak for indsatsen i denne sæson.  
 
Afslutningen på indeværende sæson og en snarlig opstart af den næste vil altid være ensbetydende med afgangen af både spillere, trænere og andre medlemmer, der i nogle tilfælde har været lang tid i klubben. I skal ligeledes have et stort tak for denne gang og I ønskes alle god vind fremover. 
 
Noget der til gengæld ikke stopper, men skal til at genopstå, er pigefodbolden i Boldklubben Frem. Vi kan med stor glæde annoncere, at MiniFrem, for piger i alderen 2 – 4 år, starter op lørdag den 19. august kl.09.00 – 10.00. Flere piger har allerede meldt sig ind, via hjemmesiden, og vi har plads til mange flere. Byd pigerne velkommen!

Førsteholdet

Vi er rykket ned!  

Det er vi alle sammen kede af, men vi må stå sammen og gøre alt hvad vi kan for at komme op igen. 

Der bliver skiftet en del spillere, men allerede nu ligner det en stærk trup til 3. div. Så vi tror på det. 

Førsteholdet kommer til at arbejde tættere sammen med U23, for at sikre at flere unge talenter kan være klar til 1. hold om 12-24 mdr. Førsteholdet og U23 kommer til at træne samtidig, og U23 bliver delvis integreres i nogen af træningerne, så hele trænertruppen kender alle. 

Til enkelte kampe har vi været udfordret med at finde frivillige nok til kampafviklingen, til den nye sæson har vi sammen med de frivillige laver en ny model. Der bliver doneret 300 dkk pr frivillig pr kamp, til en frivillig pulje, puljen kan bruges til arrangementer og fest for de frivillige i løbet af sæsonen, vi håber mange vil bakke op og prøve den nye ordning, da der er brug for flere hænder.  

Der er nye sponsorer på vej, samt 2 nye sponsorerhvervsnetværk, i den nye sæson rækker vi bl.a. ud til mange i mad, event og byggebranchen, og håber på mange sjove erhvervsnetværkstimer sammen. Sig endelig til hvis der er flere der vil være med. 

HUSK! 

  • Første kamp i 3. div er 12.08 
  • Fanfest og sæsonoptakt i Vega 10.08 
  • Evt. pokalkamp 1. runde 08.08 

Hvis du gerne vil være en del af den nye frivillig ordning, er du meget velkommen til at kontakte Frans på fb@bkfrem.dk

Faciliteter siden sidst. 

Forårsklargøring 

Borebænke sættene er blevet malet og udeområdet foran klubhuset og Bauhaus Banen er blevet shinet op, alt sammen takket været John Kassinger og hans hold 

Derudover har vi fået fjernet den sidste rest af Corona-faciliteterne i form af den store Bold-vaskebalje, som var endt som affaldsspand. 

Ansøgning til Klubhuspuljen 

Vi har ansøgt Københavns Kommunes Klubhuspulje om midler til etablering af ordentlige cykelparkeringsfaciliteter, opdatering af udeområdet foran Caféen og maling af alle omklædningsrum. Vi afventer svar. 

Caféen 

Det har været den altoverskyggende udfordring at få Caféen op at køre igen. Og det har, som alle kan se, været svært. Vi har haft mange samtaler med potentielle forpagtere, men indtil vider har ingen bidt på. Derfor kørte vi i Bestyrelsen også Caféen selv i forbindelse med DBU Fodbold Camps 2023, i uge 25. Det var en succes, hvis vi selv skal sige det, og vi fik en masse learnings, som vi tror på vil gøre os i stand til at få en funktionel Café op at stå i efteråret. 

Vores mål er cafeen skal danner rammer for flere sociale arrangementer, vi arbejder med et par forskellige nye tiltag og koncepter, vi planlægger bl.a. alle årgange får en fællesspisnings dag om måneden det gælder også 1st holdet og support og rødderne, fodbold på stor skærm også med i tankerne, samt FIFA-aftner! 

Lige nu er Cafeen åben Tirsdag og Torsdag eftermiddag/aften vi vil gerne udvide åbningstiderne så der er åben flere dage og flere tidspunkter, i den forbindelse søger vi yderlig personale til cafeen, hvis det kunne være noget for dig kontakt gerne Jon på jon@bkfrem.dk 

Tøj 

Tøjaftalen mellem Craft, Sportyfied og BK Frem kom på plads for nogle måneder siden, og der er blevet taget godt imod den nye webshop! 

Der har været nogle mangler i shoppen så som vores kamptøj til børn, det skyldes at der ikke har været bestilt produktion hos Craft i tide, Craft og Sportyfied har været meget behjælpsom her og har hurtigt fået sag gang i produktionen igen, kamptøjet i børnestørrelser er nu kommet i webshoppen. 

Webshoppen er blevet delt op så der er en side til bredde og en side til academy du finder webshoppene her: 

Bredde shoppen: https://bkfrem.sportyfied.com/ 

Academy shoppen: https://bkacademy.sportyfied.com/ 

Træningstøj til bredden har været klar lidt tid nu, academy har fået en anden model i træningstøj som vi lige har lagt sidste hånd på, det er ligeledes klar i webshoppen. 

Når vi kommer tilbage fra ferien, skal bredden selv til at stå for køb af træningstøj og kamptøj, Academy vil stadig få kamptøj stillet til rådighed af klubben men skal selv stå for køb af træningstøj. 

Holdlederne på de enkelte hold styre det praktiske omkring spiller numrene.  

Der er muligt at få lidt rabat hvis de enkelte hold går sammen og lave en samlet bestilling, for at koordinere større bestillinger skal holdlederne blot sende den samlede bestilling til kontoret på hej@bkfrem.dk  

Når vi kommer tilbage, vil vi arrangere et par dage i klubben hvor der er mulighed for at se, prøve og mærke det nye tøj, vi melder selvfølgelig datoerne ud når vi kommer lidt nærmere.  

Administrationen 

På kontoret har vi igennem den senest tid fået en masse god erfaring omkring det at drifte klubben, vi har fået et godt indblik i de forskellige procedurer, og hvordan klubben har været drevet før i tiden. 

Der er plads til forbedringer omkring det administrative, arbejdsgangene bærer præg af manuelle processer på tværs af en række systemer, systemer der enkeltstående løser en opgave, men de taler ikke sammen, det giver anledning til fejl og en del ekstra opgaver og arbejde, vi har i gang sat en gennemgang af vores systemer, for at optimere og forbedre det administrative arbejde. 

Vi afholder løbende events internt i klubben så som fællesspisning, fester m.m. og vi deltager i eksterne events lige fra turneringer, camps osv. For administrationen er det en stor administrativ opgave at holde et overblik over diverse aktiviteter, tilmeldinger samt eventuelle betalinger. 

Til at afhjælpe det administrative omkring events har vi fået implementeret et event/begivenhedsmodul, via modulet kan vi let se hvem der er tilmeldt og hvem der eventuel har betalt, modulet er allerede afprøvet med succes til fællesspisning på kampdage og et par andre arrangementer i klubhuset så som DBU fodboldskolen i uge 26. 

Vi har ofte et behov for at kunne sende beskeder til medlemmerne, nogle gange er det til alle andre gange er det udelukket til et enkelt segment. 

Vi er i gang med at afprøver et nyt nyheds- og informationsmodul, modulet skal hjælpe os med at dele informationer bredt til alle medlemmerne, men giver også mulighed for at sende informationer til enkelte eller segmenter af medlemmer, vi vil løbende teste modulet i den kommende tid og regner med at det er fuld implementeret i løbet af de næste 2-3 måneder! 

Lige inden ferien afholdte vi et forældremøde på tværs af årgange, da vi gerne vil inkludere flere i at drive klubben og muligheden for at sætte sit personlige præg, fremmødet var ikke helt som vi havde håbet på, det kan der være mange årsager til, vi planlægger at afholde endnu et i starten af den nye sæson.

Valby Idræts by er igen begyndt at røre på sig, sammen med alle de andre foreninger i vores nærområde er vi blevet involveret og lyttet til i forhold til ønsker, tanker osv. Det er stadig meget tidligt i processen, og vi vil holde jer opdateret lige så snart der er noget nyt og konkret.

Til sidst for administrationen bliver der arbejdet med nye budgetter for det kommende år. 

Som altid er vi meget åben over for nye initiativer og input, I kan altid skrive til os på hej@bkfrem.dk 

Rigtig god sommer 

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk