I Boldklubben Frem arbejder vi konstant på at udvikle os som klub og være den bedst mulige version af os selv. Derfor vælger vi nu at ændre betegnelsen BK Frem Talent til BK Frem Academy. BK Frem Academy vil dog fortsat være for de børn og unge, som kan og vil mere med deres fodbold.

Hvorfor?

I Boldklubben Frem har vi en del år arbejdet kontinuerligt på at forbedre det produkt, vi som klub gerne vil identificere os med. Vi ønsker at fremhæve fællesskabet, rummelighed, viljen til at lære og det hele menneske. Vi har derfor igennem længere tid drøftet at ordet talent ikke passede til vores profil, da vi associerer ordet med et enkelt individ og dettes færdigheder, mens Academy dækker over et læringsmiljø, for et flertal af personer, hvori der uddannes hele mennesker og ikke kun dygtige fodboldspillere. Derfor mener vi, at BK Frem Academy symboliserer et mere tidssvarende syn på dét at være en talentfuld og håbefuld fodboldspiller og bedre passer til klubbens profil, historik og værdier.

I sommeren 2021 blev klubben en licensklub under DBU, hvormed talentsegmentet blev dannet. Vi startede også Academy, som dengang var et ekstra træningstilbud, ikke blot for vores egne medlemmer men også for andre børn i omegnen. Det samme gjorde sig gældende for vores Camps.

Fremover samler vi det hele under Academy-navnet, som vil have 4 afdelinger:

AcademyKids (U10-U12)

For at møde kravene i DBU’s ungdomslicens (drenge), har vi valgt at rykke klubbens højest rangerede hold i segmentet U10-U12 med ind under BK Frem Academy, men det er dog, i denne sammenhæng, væsentligt at understrege, at holdene fortsat er tilknyttet klubbens børneafdeling, med alt hvad det indebærer i forhold til klubbens prædikat som Børneklub i DBU-regi. Det vil være hér, at de spillere som kan og vil mere, inden for trygge rammer, introduceres for, hvad det vil sige at være en del af BK Frem Academy og alt hvad det indebærer med hensyn til træningsparathed, forberedelse og refleksion m.m. Holdene tilknyttes klubbens børneudviklingstræner samt undertegnede.

AcademyYoungsters (U13-U15)

Qua vores ene stjerne i DBU’s ungdomslicens, er klubbens højest rangerede hold, i segmentet U13-U15, minimum sikret deltagelse i Liga 3 hos DBU. Derfor er det også en naturlig udvikling, at vi, i stigende grad, forventer os mere af vores spillere og trænere på disse hold, da de bærer prædikatet BK Frem AcademyYoungsters. Hér har vi en forventning om, at alle spillere er træningsparate, når de møder ind til træning, bevidste om og målrettet arbejder aktivt med deres individuelle udviklingsplan og derudover forstår fællesskabets betydning i et krævende læringsmiljø. Træningen tilrettelægges ud fra klubbens Curriculum og træningsøvelserne fra “Vejen Frem”. Holdene tilknyttes klubbens ungdomsudviklingstræner samt undertegnede.

AcademyYouth (U17-U19)

Segmentet er en fortsættelse af AcademyYoungsters, men for vores U17 og U19 spillere, og er ligeledes bestående af klubbens højest rangerede hold. Ambitionen er af disse hold skal spille i Øst 1 rækkerne i hver sæson. Spillerne forberedes på at være klar til det krævende miljø på Boldklubbens Frems 1. hold og de dygtigste spillere vil først og fremmest blive afprøvet og vejet

i forhold til at teste deres parathed op imod klubbens U23 hold og dernæst ultimativt klubbens 1. hold, godt vejledt af vores transitionstræner. Holdene knyttes direkte til undertegnede.

AcademyPlus

BK Frem AcademyPlus er klubbens ekstraordinære tilbud for alle piger og drenge (U9-U15), der gerne vil endnu mere med deres fodbold, end dét holdtræningen i deres respektive klub tilbyder, og træne deres fodboldfærdigheder. Hér tilbydes specifiktræning, med udgangspunkt i klubbens eget curriculum og “Vejen Frem” for BK Frem Academy, der tager hensyn til den enkelte spillers udvikling og behov.

Med sportslig hilsen

Casper Lawaetz, Talentchef Boldklubben Frem

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk