Beretning for 2022

1 minut stilhed.
Egon Henriksen, Palle Stegler, Benny Moebius og Hans Westerberg

Vores bestræbelser på at få lidt mere socialt omgang i klubben synes jeg er lykkes meget godt med
stor tilmelding til vores klubaftener, vi har afholdt 3 klubaftener i 2022 og med gæstertaler til de fleste,
måtte desværre aflyse Italiensk aften.

Vi er ved at lave alle datoer for 2023 hvor vi glæder os til at byde b.la.
Hjerteforeningen genoplivningskursus, samt mange flere velkommen.

Vi har i F.O.B været med til at sende +70 til WM i Roskilde
og vores U9 til socialarrangement.

Vi har også afholdt Nålefesten 2020-2021-2022, den 15. marts 2022.
hvor flere fik overrakt diplom og nål.

Frems Fødselsdag med kamp mod FC Prostata af 2012 om formiddagen,
og med spisning senere på dagen.

Samtidig afholdte vi vores traditionsrige FOB Fest i november, med lidt for få personer
men med fantastisk mad fra Cafe FREM, og super stemning med vores husorkester PS 2 Duo,
og et flot lotteri, her skal lyde en stor tak til alle vores sponsorere.

Vi skal osse idag fejre DEM der har haft rund fødselsdag.
Disse personer fik vin, Henrik P. – Bent W. Andersen – Bjarne Blom – Mogens Broch

Så vil jeg gerne bede om når man får ny mail, at meddele dette til vores Kasserer

Og så vil jeg bede jer om at støtte op at alle arrangementerne så vi kan udvikle det videre.

Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Men vi slås lidt med at Cafeen ikke er på plads endnu.

Sluttede af med et Fremmer HURRA

venlig hilsen
Formand for F.O.B.
Brian Juul

Referat årsmøde i F.O.B. 28. februar 2023

1 minut stilhed.
Egon Henriksen, Palle Stegler, Benny Moebius og Hans Westerberg

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
  Brian Juul
 2. Bestyrelsens beretning
  Brian Juul, Godkendt
 3. Kassereren gennemgår regnskab
  Johnny Hansen, Godkendt
  JH fortalte, at regnskabet for 2021 havde en fejl på 84 øre, som skyldes at Nordea fejlagtigt har
  hævet 38,30 kr i renter og derefter indsat 39,14 kr. Altså 84 øre for meget.
  Dette er reguleret i regnskabet for 2022.
 4. Budget
  Johnny Hansen, Godkendt
 5. Indkomne forslag
  Ingen
 6. Valg til bestyrelse i henhold til F. O. B.s Love

  PÅVALG ER:
  Næstformand Torben Dehli 2 år, Ønsker ikke genvalg
  Ny Næstformand Jan Helmark 2 år

  Kasserer: Johnny Hansen 2 år
  Genvalg

  Bestyrelsesm. Jan Mathiesen 2 år
  Genvalg

  Revisor: Thorkild Andersen 1 år
  Genvalg

  Suppleant: Poul Smith 1 år
  Genvalg

  Suppleant: Jan Helmark 1 år
  Ny Suppleant Peter Mathiesen
 7. Eventuelt
  Livlig snak b.la. om Cafeen

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk