Til klubledere, trænere, medlemmer og forældre.

Kontoret er i øjeblikket overbebyrdet med arbejde, som betyder, at en række
vigtige opgaver ikke bliver løst. Lige nu mangler vi helt enkelt hænder.

Vi arbejder på højtryk for at løse udfordringerne, men må erkende at vi kommer et stykke ind i november måned, før kontoret er i stand til at yde normal service.

Vi vil bede om jeres forståelse og tålmodighed.

Med venlig hilsen
Projekt Klubledelse
Arbejdsgruppen