Fra tid til anden hører vi fra fans i udlandet. For noget tid siden kom vi i kontakt med Joe Turner, da hans kone skrev og spurgte om hvordan de kunne købe en Frem-trøje til Joe. Vi benyttede mulighed for at spørge om Joe ville fortælle lidt mere om hans forhold til FREM og det ville han heldigvis.

Så her følger et mini-interview med Joe (in English below).

Q: Hvem er Joe og hvor i England kommer du fra?

A: Jeg er fra en lille by I midten af England, der hedder Nuneaton og arbejder til daglig som ingeniør såvel som at være stor fodboldfan!

Q: Hvordan og hvornår blev du fan af Boldklubben FREM? Jeg går ikke ud fra at dansk fodbold fra de lavere rækker bliver dækket særlig meget i de engelske medier?

A: Jeg faldt over BK Frem gennem Football Manager 2021. Hvert år nyder jeg at spille i et forskelligt land og med lidt research faldt jeg over FREM og synes klubbens historie er fascinerende. Danske mestre og pokalvindere, men i 3. Division. Jeg ville gerne bringe BK Frem tilbage til toppen.

Den eneste dækning af danske fodbold i de engelske medier er gennem Champions/Europe League. Typisk med FC København/FC Midtjylland/FC Nordsjælland.

Q: Hvordan følger du FREM? Ser du kampene? Fælger med på Livescore? Andet?

A: Jeg streamer kampene gennem 3-division.dk. I mit Football Manager spil er jeg kommet til 2041, så de nuværende spillere er ikke længere på mit hold, men jeg støtter drengene og jeg ser frem oprykningen til 2. Division i slutningen af sæsonen (interviewet blev lavet før oprykningen var sikret)!

Q: FREM er en gammel klub, der blev stiftet i 1886. Kender du noget til klubbens historie? F.eks. at vi har vundet mesterskabet seks gange i fortiden?

A: Fremmernes historie var hovedårsagen til at jeg valgte at blive fan af klubben efter noget research. En klub med en stor historie, der satser på at komme tilbage.

Q: Har du været i Danmark og se FREM spille?

A: Jeg har ikke set FREM live endnu, men jeg er ved at planlægge et besøg på Valby Idrætspark i 2022/23 sæsonen i 2. Division (jeg er ikke i tvivl om, at vi vil rykke op).

Q: Hvem holder du med i England?

A: Hele min familie har holdt med Manchester United i mere 60 år. Heldigvis er jeg nu fan af BK Frem. En klub, der rent faktisk vinder!

Mange tak, Joe, for at tage dig tid til at dele din historie med FREM og vi ser frem til at byde dig velkommen på stadion. Lad os endelig vide hvornår du kommer, så sørger vi for at du får en tour i klubhuset og på stadion.

English version

Every once in a while, we hear from supporters from abroad. This time around we have meet Joe Turner from England. Being a club in the lower leagues in Denmark it is of course very exciting for us to hear how a foreigner ends up being a supporter of our club and we therefore asked Joe if he wanted to share his passion for FREM with us. Luckily for us he agreed to it.

So here’s a mini interview with Joe.

Q: Who is Joe and where in the UK are you from?

A: I am from a small town in the middle of England called Nuneaton and an engineer by trade, as well as being a big football fan!

Q: How and when did you end up being a supporter of Boldklubben FREM? I guess that Danish lower league football isn’t the most covered in the English sports media.

A: I first found BK Frem through Football Manager in 2021, every year I enjoy managing in a different country, and through research I found FREMs history fascinating. Danish champions and Sydbank Pokalen winners, but in the 3 Division. I wanted to bring BK Frem back to top level.

The only Danish football coverage in the UK sports media is in the Champions/Europa League, typically with FC Kobenhavn/FC Midtjylland/FC Nordsjælland.

Q: How do you follow FREM? Do you watch the matches? Follow Livescore? Other?

A: I stream the matches through 3-division.dk. On my Football Manager save, I’m in 2041, so the current players aren’t in my team, but I support the lads and am looking forward to promotion to the 2. Division at the end of this season (the interview was done before the promotion was secured)!

Q: FREM is an old club founded in 1886. Do you know the club’s history? For example, that we have won the Danish championship six times in the past?

A: Fremmernes history is the main reason I chose to support them after doing some research, a club with a great history that is aiming to climb back to the top level.

Q: Have you ever been in Denmark to watch FREM live? 

A: I haven’t seen Frem live, but I am making plans to visit Valby Idrætspark in the 2022/23 season in the 2. Division (I have no doubts we will be there next season)

Q: Who do you support in the UK?

A: My entire family have been Manchester United fans for 60+ years. Thankfully now I am supporting a winning team in BK Frem!

Thank you, Joe, for taking your time to share your story about FREM and we look forward to your visit. Be sure to let us know when are coming and then we will make sure that you a tour at our clubhouse and stadium.

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk