Ledige stillinger: FREM opruster kampafviklingen og organiseringen af de frivillige

Vi skal have bedre forhold til kampene på stadion og bedre forhold for de frivillige. Det er ambitionen med to stillinger, der nu bliver slået op i FREM. ”De frivillige i FREM er dem, der får det hele til at køre rundt. De er helt afgørende for at skabe det fantastiske fællesskab, vi har i klubben. Derfor gør vi nu en indsats fra ledelsens side for at styrke arbejdet med de frivillige. Vi skal skaffe flere hænder, så det er sjovere for alle at være med, og vi skal skabe nogle bedre rammer for dem, der bruger tid og evner på at arbejde for klubben,” siger FREMs formand, Per Jakobsen. Derfor opretter klubben nu en ny stilling som frivillig-organisator, der skal skabe et stærkt hold og en god kultur omkring det at være frivillig. I første omgang med fokus på de frivillige til afviklingen af divisionskampene på stadion. Det skal samtidig hjælpe den kampansvarlige, som er den anden ledige stilling, der skal besættes inden sæsonstarten i marts. ”Vi har allerede mange dygtige og dedikerede frivillige, som kamp efter kamp er afgørende for, at vi kan se divisionsfodbold i vores del af København. Men vi vil gerne udvikle det, og et vigtigt skridt på vejen er at ansætte en kampansvarlig, der kan organisere afviklingen kampe på dagen. Det vil gøre det bedre for alle involverede i FREMs kampe,” siger Per Jakobsen. ”Jeg er helt overbevist om, at vi med flere frivillige og bedre forhold for dem, kan få udviklet rammerne, når vi spiller hjemme. Det vil give en bedre oplevelse for alle, der kommer på stadion fra publikummer til sponsorer. Og det vil også give en bedre økonomi, når køerne bliver kortere og flere kommer igen med en god oplevelse i bagagen,” siger Per Jakobsen. Se stillingsopslagene her: Frivillig-organisator Kampafvikler