Boldklubben FREM har fået ny klubhuspartner.

Vi takker vores hidtidige forpagter af Café FREM for samarbejdet omkring vores klubhus.

Klubben har valgt at gå en anden vej, og vi har indgået en aftale med en samarbejdspartner pr 1. august 2022, hvis ejerkreds består af Peter Olsen, René Henriksen og John Juul Jensen med flere.

De vil fremover i samspil med klubben optimere klubhusdriften og aktivitetsniveauet i og omkring klubhuset til gavn for klubhusets daglige brugere. De gode tiltag med førkampsarrangementer m.v. forsætter naturligvis, samtidig med at klubhuset stadigvæk kan lejes/anvendes til diverse arrangementer af klubbens medlemmer.

Følg med på FREMs hjemmeside og Facebook i gruppen Boldklubben FREM’s Klubhus, som løbende vil blive opdateret med info.

Alle henvendelser skal ske på klubhus@boldklubbenfrem.dk

Vi glæder os til at komme i gang.

-Bestyrelsen, Boldklubben FREM

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med hvad der sker i vores klub, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.