Visionen for Københavns Idrætsby

Sammen med vores naboklubber og -foreninger har vi i FREM lavet en vision for udviklingen af Valby Idrætspark til en kommende Københavns Idrætsby. Den skal kunne indeholde alt fra idræt, institutioner, sportsgymnasium, nye fælles forenings- og klubfaciliteter i et nyt stadion, opgradering af Valby Hallen, bedre infrastruktur og sidst men ikke mindst et område med liv fra morgen til nat og et endnu bedre fællesskab. Læs visionen her:

Fra Valby Idrætspark til Københavns Idrætsby
Valby Idrætspark er med sine 50 hektar blandt Nordens største idrætsområder. Hver dag bruges faciliteterne af ca. 5.000 til 7.000 københavnere, der kommer i de ca. 45 foreninger og klubber, som ligger i Valby Idrætspark. Midt i det hele ligger Valby Stadion, der siden 1965 har været hjemmebane for Boldklubben FREM.

I de næste ca. 10 år forventes antallet af københavnere at stige med ca. 100.000. Knap 11.000 af de nye borgere forventes at skulle bo i eller tæt på Valby på bl.a. Grønttorvet, i Carlsberg Byen, på Vesterbro og i Kongens Enghave. Det er vigtigt, at idrætten er tæt på borgerne.

Allerede nu er mange af foreningerne og klubberne i området stærkt udfordrede af for lav kapacitet og utidssvarende faciliteter. Der er derfor brug for en langsigtet plan, som kan udvikle Valby Idrætspark til Københavns Idrætsby.

Den kommende København Idrætsby skal være samlingspunkt for både bredde – og elite idræt, erhverv og bykultur. Det vil skabe sammenhæng, sikre mangfoldighed i brugerkredsen og gøre området til et flagskib for den københavnske idrætsscene. Fodbold og idræt generelt forener mennesker på tværs af klasseskel og religion. Alle skal have lov at være med. Det handler om meget mere end blot fodbold og byudvikling. Det handler om fællesskab, tradition, sport, social indsats og integration. Fodbold kan spilles overalt, men for at nå videre end baggården, gaden, skolegården, kræver det mod og lyst til at drømme videre om noget stort. Der er kammeratskabet og sammenholdet som er det hele værd, også selvom man lider et nederlag på banen.

Københavns Idrætsby skal udvikles med fokus på følgende: 

Nyt Valby Stadion
Valby stadion er i dag i så dårlig stand, at det reelt ikke kan bruges til store sportsbegivenheder. Det er helt centralt, at der bygges et nyt moderne stadion til ca. 8-10.000 tilskuere.

Fodbold er mange ting. Det er at turde drømme, tage sejrer med hjem, tage storheden med sig på banen, glæden, passion, traditionerne, kampen mod nederlag, venner for livet og fællesskab.

Det er vigtigt, at idrætten er tæt på borgerne. Foreningsidrætten må aldrig være for de få. Hvorfor vi heller ikke hverken kan eller må tage foreningslivet og de lokale kræfter for givet. Vi ønsker at inddrage alle parter i udviklingen, så vi i fællesskab kan overveje og udvikle nye muligheder for foreningernes overlevelse i et voksende København. 

Vi står med et slidt stadion, som alle ved trænger til en kærlig hånd. Valby Stadion kan dog ikke nøjes med en kærlig hånd. Vi mener, at vi skal tænke større end det og turde drømme om, hvilket stadion og idrætsby disse arealer kunne danne ramme for.

Stadion skal være hjemmebane for FREM og andre københavnerklubber med divisions- og liga-niveau. Ånden skal fortsætte, selvom området forandres. Fans og erhvervs-klubben og alle andre, der elsker FREM skal fortsat kunne mærke hjertet banke for klubben, når de træder ind på det nye stadion.Fælles arealer med lounge-områder der bl.a. kan bruges af FREM, Ajax håndbold, og resten af foreningerne i vores område.

Vi drømmer om en idrætsby, som kan være med, når vi skal bruge de helt store baner og kapacitet. Vi drømmer om Københavns Idrætsby, der rummer en idrætspark, der både holder foreningslivet i gang og kan huse de store kampe, og hvis vi tør drømme så langt, måske danne hjemmebane for Kvindelandsholdet. Ikke nok med det, bør Herrelandsholdet også have et sted tættere på Parken op til de helt store kampe, for slet ikke at tale UEFA Nations League.

Klubber og foreninger
Vi har brug for en idrætsby, der kan samle det hele. Vi mangler fælles klubfaciliteter til FC Culpa, Copenhagen Tomahawks, Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen, Boldklubben FREM, Politiets Idrætsforening, FC Udfordringen og DBU København samt en række mindre foreninger og klubber. Valby Idrætspark er forbundet med lang blandet tradition og historie, men området her trænger altså til mere end en kærlig hånd. Vi tror på, man kan samle det hele og stadig gøre det mere attraktivt og populært at spille fodbold, håndbold eller lignende uanset alder.

Vi tænger til helhedsorienterede løsninger, og det får vi, hvis vi tør drømme stort. Derfor skal området også samtidig kunne bruges til:
– Fast hjemmebane for herre- og damelandshold for træningskampe i forbindelse med UEFA Nations League. 
– Træningsfacilitet for internationale klubber, der spiller mod københavnerhold. 
– Erhvervsvirksomheder, som får lokaler i stadionbygningerne.
– Daginstitutioner, fritidsklubber, ungdomsuddannelser og ældreforeninger, som ligeledes får lokaler i stadionbygningerne. Musikøvelokaler og andre kultur- og fritidstilbud kan også tænkes ind.
– Koncerter med og uden overdækning.
– Et nyt Valby stadion vil samle og holde foreningslivet i gang på en mere bæredygtig måde og medvirke til at inddrage lokalsamfundet.
– En gennemgribende fornyelse af området vil også binde den kommende Valby strand sammen med de sportslige aktiviteter, der foregår. Området bliver et rekreativt mekka i et kæmpe grønt område.

Studieboliger
Behovet for flere boliger er allerede nu stort og vil vokse markant i de kommende år. Derfor skal Valby Idrætsby også indeholde boliger til unge og studerende.

Hoteller og restaurationer
Der er behov for flere hoteller og restaurationer til de mange turister, der årligt kommer til København. Samtidig kan hoteller og restaurationer bruges af idrætsfolk, som deltager i arrangementer i Københavns Idrætsby. Muligheden for at have Meyers Madhus med undervisningsfaciliteter sikrer, at der er mulighed for at ernæring, sund mad og levevis kan tænkes sammen.

Uddannelsesinstitutioner
Området huser allerede KIES (Københavns Idrætsefterskole). Som en del af planen indgår også forestillingen om plads til ungdomsuddannelser. Falkonergårdens Gymnasium og HF, som har 30 års erfaring med at sikre sammenhæng mellem eliteidræt og gymnasieuddannelser, har ligeledes udtrykt interesse for projektet og rådgiver om hvilke krav gymnasiedelen indebærer 

Renovering af Valby Hallen
Hallen er i dag meget dårligt udnyttet, med et gulv der er så gammelt, at mange klubber er på vej ud, fordi de ikke kan bruge det, og en tribune, der ikke kan køres helt ud.Vi skal have skabt de rette faciliteter for elite håndbold med bl.a. Ajax København.

Sammenhænge og byrum
Det er vigtigt, at trafikken køres udenom parken, og at der anlægges byrum og aktivitetsstier til glæde for områdets brugere og besøgende.

Infrastruktur og tilgængelighed
Området skal ikke være lukket inde som en sportsplads med hegn om, men mere som en park, man kan bevæge sig ind og ud af. København Idrætsby skal være københavnernes Idrætsby.

Fakta om idrætsbyen.
– 100.000 kvm. nybyggeri i området, blandt andet mulighed for flere klubfaciliteter i nyt stadion, kontorer til idrætsorganisationer, hotel, erhverv i al almindelighed og butikker. Heraf op til 20.000 kvm. butiksareal til særligt pladskrævende varer, samt mindre idrætsrelaterede butikker.
– Bedre infrastruktur til, fra og i selve anlægget samt bedre forhold for gående og cyklende.
– Ny Metro-station ved Ny Ellebjerg station færdig i 2024.
– Est. ca. 2-3 ekstra fodboldbaner opdelt i mindre 5-8 mandsbaner i nyt «famile» område
– Ca. 1.350 parkeringspladser til biler
– Ca. 2.500 cykel-parkeringspladser
– Skabelse af ca. 1.500 arbejdspladser
– Forventede skatteindtægter, når projektet er afsluttet og i drift: Ca. 15 mio. kr. 

Klubsangen

“Vi er fra fodboldklubben FREM
Vi ta`r en masse sejre hjem
Vi kan skyde, vi kan heade
Med et drøn i mål vi bolden ka’ sætte
Vi vil kæmpe, vi vil slås
Så stol i trygt på os
F og, R og, E og, M
Er vor klub li’ fra drenge og til mænd

 

 

 

Adresse

Boldklubben FREM

Julius Andersens Vej 7
2450 København SV

 

kontakt informationer

BK FREM moderklub

CVR 56778519

Tlf. 36 17 13 17

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 12 – 17.30

Tirsdag kl. 11 – 17.30

Torsdag kl. 10 – 17.00


kontakt@bkfrem.dk

Ægte København – Sammen er vi stærkest

Anvendelse af data fra bkfrem.dk
kræver en skriftlig godkendelse.
Skriv til  kontakt@bkfrem.dk

Boldklubben FREM ApS

CVR 42027839

Tlf. 41 11 18 86

 

Telefontid:

Mandag kl. 10 – 14

Tirsdag kl. 10- 14

Torsdag kl. 10 – 14


adm@bkfrem.dk